Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1318/11.12.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2538/1997 - Περί επιβολής εισφοράς ΕΛΓΑ

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1318/11.12.1997
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2538/1997 - Περί επιβολής εισφοράς ΕΛΓΑ


ΠΟΛ.1318/11.12.1997 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2538/1997 - Περί επιβολής εισφοράς ΕΛΓΑ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1128625/1493/ΔΤ&ΕΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση Τελών & Ε.Φ.
Τμήμα ΑΆ
2. Διεύθυνση 15η Βιβλίων & Στοιχείων
Τμήμα Β΄
3. Διεύθυνση 16η Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Γραφείο Ε.Β.Ε.Τ.

ΠΟΛ.: 1318

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2538/1997.

Σε συνέχεια της τηλεγραφικής διαταγής 1126889/1453/Τ&ΕΦ/8.12.1997, κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 53, παρ. 1-2 και 72 του Ν.2538/1997 και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου, αυξάνεται από 2% σε 3% το ποσοστό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που επιβάλλεται στα προϊόντα φυτικής προέλευσης.
Η ανωτέρω αύξηση ισχύει από 1.12.1997 και καταλαμβάνει πωλήσεις προϊόντων φυτικής προέλευσης που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά. Επομένως, εφόσον οι πωλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 1.12.1997 και έχουν παραδοθεί τα προϊόντα (με δελτίο αποστολής ή απόδειξη ποσοτικής παραλαβής), δεν θα επιβάλλεται εισφορά με συντελεστή 3%, αλλά εισφορά με συντελεστή 2%, έστω και αν, κατά την παρεχόμενη ευχέρεια από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία (εκκαθαρίσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων αποδίδεται η εισφορά, εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή (1.12.1997).
Διευκρινίζεται ότι αν στο στοιχείο (τιμολόγια ή εκκαθάριση) που εκδίδεται μετά την 1.12.1997, περιλαμβάνεται και αξία αγροτικών προϊόντων που, σύμφωνα με τα προναναφερόμενα, υπόκειται σε εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ με συντελεστή 2%, η αξία αυτή πρέπει να αναγράφεται διακεκριμένα επί του σχετικού στοιχείου, στο οποίο πρέπει επίσης να μνημονεύεται και το σχετικό δελτίο αποστολής, ώστε να γίνεται διαχωρισμός της αξίας που υπόκειται σε εισφορά με συντελεστή 3%, από την αξία που υπόκειται σε εισφορά με συντελεστή 2%.

2. Σημειώνεται ότι κατά την απόδοση της εισφοράς ΕΛΓΑ Δ' τριμήνου 1997, η αξία των τιμολογίων που υπόκειται σε εισφορά 3% θα αναγράφεται διακεκριμένα στις σχετικές δηλώσεις. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά που επιβάλλεται στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή 0,5%. Εξάλλου, στα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης εξακολουθεί να μην επιβάλλεται εισφορά, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 5α' του Ν.1790/1988, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.2040/1987.

3. Για τα ποσοστά είσπραξης και βεβαίωσης που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, σχετικές επεξηγήσεις θα σας παρασχεθούν με νεότερες οδηγίες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης