Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1315/4.12.1997 Κοινοποίηση της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3.12.1997, σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων - Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-1997 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1315/4.12.1997
Κοινοποίηση της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3.12.1997, σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων - Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, έτους 1998


Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1125502/1383/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1315

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 1125278/1435/Τ. & Ε.Φ./3.12.1997 σχετικά με το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
- Διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων,
έτους 1998.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 1093109/1035/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1247/11.9.1997, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1083820/938/Τ&ΕΦ/7.8.1997 και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 1090085/1005/Τ&ΕΦ/3.9.1997, σχετικά με το τέλος
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή αυτών και για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1997, κοινοποιούμε την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών 1125278/1435/Τ&ΕΦ/3.12.1997, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις ενόψει της διάθεσης των ειδικών σημάτων έτους 1998.
Το ύψος του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998 παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το τέλος του έτους 1997.
Επομένως ανέρχεται:

α) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, σε 25.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με εξαίρεση τους Δήμους και Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

β) Για Δήμους ή Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε 55.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

γ) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, σε 80.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

δ) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους, σε 100.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ε) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους, σε 140.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

στ) Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων, σε 180.000 δρχ. για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα.
Ως προς το χρωματισμό των ειδικών σημάτων έτους 1998 ισχύουν όσα ορίζονται στην απόφαση 1083820/938/Τ&ΕΦ/7.8.1997.
Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997,
για τα έτη 1998 και επόμενα.
Σχετικά με την απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας, επισημαίνουμε τα εξής:

Στο περιεχόμενο του υποδείγματος της δήλωσης απογραφής, που υποβάλλεται για την καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998 και επομένων, δεν επέρχεται μεταβολή σε σχέση με την δήλωση έτους 1997, που καθορίστηκε με την απόφαση 1090085/1005/Τ&ΕΦ/3.9.1997.
Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης αυτής διευκρινίζεται ότι οι υπό στοιχείο (3) οδηγίες στην πίσω σελίδα της δήλωσης απογραφής έχουν την έννοια ότι υποχρέωση συμπλήρωσης και των στοιχείων του ιδιοκτήτη υπάρχει όταν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια δεν ανήκουν στο πρόσωπο που τα εκμεταλλεύεται στο συγκεκριμένο κατάστημα και με την προϋπόθεση ότι το τέλος καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη των παιγνίων.
Επίσης, δεν επέρχεται μεταβολή στο περιεχόμενο του υποδείγματος της βεβαίωσης παράβασης για την επιβολή του προστίμου και της πράξης επιβολής του προστίμου που καθορίστηκαν με την ίδια απόφαση.
Τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1998 έχουν ήδη αποσταλεί στις ΔΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν τα ειδικά αυτά σήματα μέχρι 31.12.1997.

Επομένως, εάν μετά την ημερομηνία αυτή διαπιστωθεί η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας χωρίς την καταβολή του τέλους ή την επικόλληση του σήματος έτους 1998, θα επιβάλλεται το με βάση τη διαπιστωθείσα παράβαση πρόστιμο. Εννοείται ότι μέχρι 31.12.1997 στα παιγνιομηχανήματα και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν, πρέπει να είναι επικολλημένο το ειδικό σήμα του έτους 1997, έστω και εάν έχει επικολληθεί το σήμα του 1998, δεδομένου ότι το τέλος επιβάλλεται αυτοτελώς για κάθε ημερολογιακό έτος και είναι αδιαίρετο.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η διαταγή σας 1098512/1110/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1268/30.9.1997.


Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, για τα έτη 1998 και επόμενα
1125278/1435/Τ&ΕΦ/3.12.1997

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 "Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α').
β. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 179/Α').
γ. Το Π.Δ.338/1997 "Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (ΓΕΠ)" (ΦΕΚ 231/Α').
δ. Τις ισχύουσες περί κυρώσεων διενέργειας μικτών και τυχερών παιγνίων διατάξεις, του Β.Δ/τος 29/1971 "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχερών και μη παιγνίων" (ΦΕΚ 21/Α').
ε. Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.Ι./20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".
στ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Οι άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 για τα έτη 1998 και επόμενα, χορηγούνται από τους οικείους δήμους και κοινότητες, σε δημόσια εν γένει κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Ο ενδιαφερόμενος:

α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ.180/1979 (ΦΕΚ 46/Α').
Προκειμένου περί Εταιριών, Σωματείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.λπ., οι προϋποθέσεις των ανωτέρω εδαφίων, αφορούν στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. Η απαγόρευση του εδαφίου β' δεν ισχύει εάν παρήλθε τριετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την δια χάριτος άφεση αυτής.

2. Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων πρέπει:

α. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, οι αίθουσες αυτές να μην απομονώνονται πλήρως με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ τους.

β. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού, να βρίσκονται επί δημοσίας οδού και να μην διαθέτει και άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία. Για πολυόροφα κτίρια, ο περιορισμός για την κύρια είσοδο αφορά στο πολυόροφο κτίριο.

γ. Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

δ. Εφόσον πρόκειται για αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, να ανήκει σε περιοχή που δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.

Αρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

1. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του.

2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο ή κοινότητα αίτηση, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών. Για τον προέλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

3. Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, εκδίδει την άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εντός 10 ημερών από την υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

4. Για καταστήματα ή αίθουσες σε χερσαίους χώρους των λιμενικών ζωνών, θα συνυποβάλλεται και έγγραφη σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής αρχής.

5. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ισχύει επ' αόριστο, μέχρι την τυχόν ανάκλησή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 3
Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

1. Για την έκδοση από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποβάλλονται από τον αιτούντα (φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου περί Εταιριών, Σωματείων κ.λπ., από το νόμιμο εκπρόσωπό τους) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια.

β. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α').

γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

ε. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.

2. Για την έκδοση από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε αμιγή καταστήματα ή αίθουσες, υποβάλλονται από τον αιτούντα (φυσικό πρόσωπο ή, προκειμένου περί Εταιριών, Σωματείων κ.λπ., από το νόμιμο εκπρόσωπό τους) τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

α. Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου από τον αιτούντα ή παραχώρηση του αιτούντα.

β. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών
του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Προκειμένου περί οικημάτων στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών, ανάλογα.

γ. Σχεδιαγράμματα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέντα από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα.

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.

ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

στ. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος.

ζ. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

3. Για την έκδοση από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σε χώρους λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων (Λούνα-Πάρκ), υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των εδαφίων α', δ', ε' και στ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περιπτώσεις μετακίνησης και μετεγκατάστασης στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου ή κοινότητας, για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται μόνο η διαφορά του τέλους και δεν εκδίδεται νέα άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

4. Σε κάθε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, θάνατο, πώληση κ.λπ.), γίνεται μεταβίβαση, σε άλλο πρόσωπο, επιχείρησης στην οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας χωρίς άλλη διαδικασία, με την υποβολή μόνο των δικαιολογητικών των εδαφίων α' έως δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και αντιγράφου της προηγούμενης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

5. Σε περίπτωση προσθήκης νέων παιγνιομηχανημάτων ή/και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο ή την κοινότητα, συμπληρωματική δήλωση απογραφής, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για τα νέα παιγνιομηχανήματα ή/και ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους. Επίσης, υποβάλλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας, μόνο στην περίπτωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταλαμβάνεται μεγαλύτερος χώρος, από τον αρχικά προσδιοριζόμενο. Η άδεια αντικαθίσταται με νέα, με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας,
χωρίς άλλη διαδικασία.

6. Η έκδοση των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε πλοία γραμμών εσωτερικού, επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού ή μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία, γίνεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Για την έκδοση των αδειών αυτών σε πλοία γραμμών εσωτερικού, επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού ή μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία, θα υποβάλλεται, πλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας και του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) του πλοίου ή του επαγγελματικού πλοίου.

Η έκδοση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων εναπόκειται στην κρίση της οικείας Λιμενικής Αρχής, η οποία εξετάζει τα υποβληθέντα αιτήματα σε σχέση με την ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων που μνημονεύονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 3131/17/96/28.2.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 178/Β').
Ο έλεγχος της εφαρμογής των οριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ενεργείται στους χώρους αυτούς και στα καταστήματα των χερσαίων χώρων των λιμενικών ζωνών, από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Αρθρο 4
Περιεχόμενο των αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

1. Στις εκδιδόμενες άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, η διεύθυνση κατοικίας του, η επωνυμία της επιχείρησης ή Εταιρίας ή Σωματείου ή Συλλόγου ή Ομίλου, καθώς και η πλήρης διεύθυνση του χώρου για τον οποίο χορηγείται η άδεια. Επίσης, αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης της άδειας, οι σχετικές με την έκδοση διατάξεις, η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και τίθεται η σφραγίδα του δήμου ή της κοινότητας.

2. Σε κάθε άδεια επικολλάται μία φωτογραφία του αιτούντος, η οποία σφραγίζεται με τη σφραγίδα του δήμου ή της κοινότητας, ενώ μία φωτογραφία με αντίγραφο της άδειας τηρείται στο αρχείο του δήμου ή της κοινότητας.

3. Στις άδειες επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού καταβολής τέλους.

4. Οι άδειες και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά επιβαρύνονται με τα κατά περίπτωση οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου και λοιπά ένσημα.

5. Στο έντυπο της άδειας μνημονεύονται οι κύριες υποχρεώσεις του δικαιούχου που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Για όλα τα πιο πάνω επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 5
Διαδικασία Ελέγχων - Κυρώσεις

1. Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, μετατροπή των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών. Σε κάθε περίπτωση διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, εφαρμόζονται, ως προς τις κυρώσεις, οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ/τος 29/1971,
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2523/1997.

2. Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της πιο πάνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων της παρούσας απόφασης, αρμόδια ελεγκτικά όργανα είναι αποκλειστικά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Δημοτική Αστυνομία. Οπου δεν λειτουργεί Δημοτική Αστυνομία, ο έλεγχος ενεργείται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό όργανο του οικείου ΟΤΑ.

3. Σε περίπτωση διενέργειας μικτών ή τυχερών παιγνίων, τα ελεγκτικά αυτά όργανα συντάσσουν επί τόπου, εις τριπλούν, σχετικό σημείωμα ελέγχου, στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το διεξαγόμενο μικτό ή τυχερό παίγνιο. Το σημείωμα αυτό υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του καταστήματος, ο οποίος και παραλαμβάνει το πρωτότυπο αυτού.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης από την πλευρά του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου του καταστήματος για το είδος του διεξαγόμενου παιγνίου, αυτός, προ της υπογραφής, έχει δικαίωμα εγγράφως, επί του σημειώματος ελέγχου, να επιφυλαχθεί και να ζητήσει παραπομπή του θέματος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων της παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 και του Π.Δ/τος 338/1997, για εξέταση του παιγνιομηχανήματος και του εγκαταστημένου επ' αυτού παιγνίου και έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.
Στην περίπτωση αυτή, τα ελεγκτικά όργανα θα προβαίνουν στη σφράγιση του υπό κρίση παιγνιομηχανήματος, με μολυβδοσφραγίδα ή άλλο πρόσφορο και ασφαλή τρόπο και θα διαβιβάζουν αντίγραφο του σημειώματος ελέγχου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων. Μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Παιγνίων, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα μεριμνά για την προσκόμιση του προς εξέταση παιγνιομηχανήματος, στο χώρο που εδρεύει και λειτουργεί η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, σε ημερομηνία και ώρα που θα έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή.
Η μη προσκόμιση του παιγνιομηχανήματος κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δημιουργεί απώλεια του δικαιώματος για εξέτασή του από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων και κατόπιν τούτων τεκμαίρεται η παράβαση. Το παιγνιομηχάνημα θα αποσφραγίζεται και θα εξετάζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, ενώπιον του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

4. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 29/1971 κυρώσεις επιβάλλονται στην περίπτωση που κριθεί από την κατά τα ανωτέρω Επιτροπή ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι μικτό ή τυχερό.

5. Τα Ελεγκτικά όργανα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων (ΓΕΠ) για τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο και τον τρόπο βεβαίωσης και απόδειξης των παραβάσεων που τυχόν διενεργούνται κατά την εγκατάσταση, διενέργεια και λειτουργία των παντός είδους παιγνίων.

Αρθρο 6
Προσφυγή

1. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 177 του Π.Δ.410/1995 (ΦΕΚ 231/Α'), με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 178 του ιδίου Π.Δ/τος.

Αρθρο 7
Τύπος, περιεχόμενο, υποβολή και θεώρηση της δήλωσης απογραφής

1. Ο τύπος της δήλωσης απογραφής ορίζεται όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα (Α), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό, θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

2. Η δήλωση απογραφής υποβάλλεται στην αρμόδια για την φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου ΔΟΥ, σε τρία αντίτυπα.

Μαζί με τη δήλωση απογραφής υποβάλλεται στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια ΔΟΥ και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι: "στα παιγνιομηχανήματα ή/και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής, διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια".
Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της ΔΟΥ, προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής και παραδίδει στον υπόχρεο δύο αντίτυπα αυτής (το ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο), ενώ ένα αντίτυπο, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, παραμένει στη ΔΟΥ.

Αρθρο 8
Επιβολή προστίμου

Για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 προστίμου, για εγκατάσταση ή λειτουργία ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους ή για μη επικόλληση του σήματος, θα εκδίδεται πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ.
Η πράξη αυτή θα εκδίδεται για τις ανωτέρω παραβάσεις που θα διαπιστώνονται για το έτος 1998 και επόμενα, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ή της αρμόδιας Δημοτικής Αστυνομίας ή του εντεταλμένου για το σκοπό αυτό Οργάνου του οικείου ΟΤΑ.
Για τη σύνταξη του ως άνω εγγράφου θα χρησιμοποιείται έντυπο, όπως το σχετικό υπόδειγμα (Β) που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό, θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.
Η πράξη θα κοινοποιείται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις της φορολογικής δικονομίας, ο οποίος μπορεί, εάν αμφισβητεί την υποχρέωσή του, να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση. Αναφορικά με το πρόστιμο αυτό, δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του, λόγω διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, πλην της περίπτωσης που αυτό έχει προσδιορισθεί σε ύψος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.
Για την επιβολή του προστίμου θα χρησιμοποιείται έντυπο, όπως το σχετικό υπόδειγμα (Γ) που επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Μέχρι να τυπωθεί το έντυπο αυτό, θα χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες του επισυναπτόμενου υποδείγματος.

Αρθρο 9
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Οι άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ανακαλούνται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, στις πιο κάτω περιπτώσεις παράβασης των όρων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

α. Για πέντε (5) ημέρες, σε περίπτωση βεβαίωσης για τρίτη φορά, αλλά και για κάθε επόμενη, εντός έτους, παράβασης του ωραρίου λειτουργίας, το οποίο είναι ίδιο με το ισχύον ωράριο λειτουργίας των λοιπών κέντρων διασκέδασης.

β. Για απεριόριστο χρόνο και μέχρις αποκαταστάσεως, σε περίπτωση πλήρους απομόνωσης αιθουσών μεταξύ τους, εφόσον ο χώρος διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες.

γ. Για απεριόριστο χρόνο και μέχρις αποκαταστάσεως, σε περίπτωση δημιουργίας και άλλης εισόδου ή εξόδου που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία.

δ. Για απεριόριστο χρόνο, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των ετών 1999 και επόμενα και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του τέλους.

ε. Για απεριόριστο χρόνο, σε περίπτωση προσθήκης νέων παιγνιομηχανημάτων ή/και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον καταλαμβάνεται μεγαλύτερος χώρος από τον αρχικά προδιοριζόμενο, χωρίς γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας υγείας και μέχρι την προσκόμιση της γνωμάτευσης αυτής.

στ. Οριστικά, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης της κατόχου της άδειας, για αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 180/1979.

ζ. Οριστικά, σε περίπτωση έκδοσης τριών (3) ανεκκλήτων καταδικαστικών αποφάσεων, για διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων.
Η ανάκληση των αδειών από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας των πιο πάνω περιπτώσεων στ' και ζ', γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

2. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ προβαίνουν στη σφράγιση των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, εάν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στη σφράγιση του
καταστήματος, εάν πρόκειται για αμιγές κατάστημα διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Η απόφαση ανάκλησης της άδειας, κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, στον οποίο δίδεται προθεσμία δέκα (10) ημερών, για την προετοιμασία υλοποίησης της απόφασης σφράγισης των μηχανημάτων ή του καταστήματος, ανάλογα. Εντός της προθεσμίας αυτής ο ιδιοκτήτης του καταστήματος έχει δικαίωμα προσφυγής, ενώπιον της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
Η προσφυγή σε περιπτώσεις απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας (άρθρο 177, Π.Δ/τος 410/1995) ασκείται, για την ανάκληση των αδειών των περιπτώσεων α', β', γ', ε' και στ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ για την ανάκληση των αδειών των περιπτώσεων δ' και ζ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αποφασίζει μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων (ΓΕΠ).
Η άσκηση της κατά τα ανωτέρω προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης, μέχρι την οριστική εκδίκαση αυτής.
Σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως, ο υπαίτιος τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα.
Εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της άδειας και εφόσον ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, δεν έχει πρόθεση να ασκήσει το πιο πάνω δικαίωμα της προσφυγής, μπορεί εναλλακτικά να μεριμνήσει, για την εντός της προθεσμίας αυτής, απομάκρυνση των παιγνιομηχανημάτων ή/και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών από το κατάστημά του, για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκληση της άδειας. Για την ενέργειά του αυτή, ενημερώνει εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, τις αρμόδιες δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, οι υπηρεσίες των οποίων, δεν προβαίνουν περαιτέρω στη σφράγιση.

3. Η για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση της άδειας λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελεί κώλυμμα μεταβίβασης επιχείρησης με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης εφόσον, στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη συντρέχουν οι
προβλεπόμενες προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 10
Μεταβατική Διάταξη

Για την έκδοση αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους, για τα οποία, κατά τα έτη 1995 ή 1996 ή 1997, είχε χορηγηθεί στο ίδιο πρόσωπο, άδεια διενέργειας τεχνικών ή ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με ηλεκτρονικά παίγνια ή μπιλιάρδα ή ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ενός εκ των πιο άνω ετών. Οι νέες αυτές άδειες εκδίδονται υποχρεωτικά από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας χωρίς προηγούμενη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και χωρίς άλλη διαδικασία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Μέχρι την έκδοση των νέων αυτών αδειών, τα καταστήματα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων λειτουργούν νομίμως, εφόσον το ετήσιο τέλος καταβληθεί εμπρόθεσμα (μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1997) και τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης υποβληθούν στον οικείο δήμο ή στην κοινότητα, το αργότερο μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 1998.

Αρθρο 11
Εναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που αφορούν τα έτη 1998 και επόμενα και για το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των ετών αυτών.
Με την έναρξη ισχύος της, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη με την οποία καθορίζονται με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, πλην της ΚΥΑ αρ. πρωτ. 1090085/1005/Τ&ΕΦ/3.9.1997 (ΦΕΚ 818/Β'), η ισχύς της οποίας λήγει την 31.12.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης