Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1313/1.12.1997 Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1313/1.12.1997
Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994


Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1125061/4157

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ. ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
-ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΒΆ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1313

ΘΕΜΑ: Κρίση επί του κύρους των βιβλίων επιχειρήσεων που υπέβαλαν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 ν.2443/1996 και 13 ν.2198/1994.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι από την ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκδόθηκε η αριθ. 594/1997 γνωμοδότηση, με την οποία έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι, εφόσον με την υποβολή αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, κατ' εφαρμογή των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, η δήλωση του φορολογούμενου κρίνεται ύστερα από έλεγχο ειλικρινής, εμφανίζεται δηλαδή στο σύνολό της η φορολογητέα ύλη που αρχικά είχε αποκρυβεί, τότε είναι αδικαιολόγητη από κάθε πλευρά η απόρριψη των βιβλίων και η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.
Το σκεπτικό της λύσης αυτής, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, είναι ότι επειδή ο εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεί τον έσχατο τρόπο εξεύρεσης των καθαρών κερδών, σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού τους από τη συνολική εκτίμηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, για το λόγο αυτό
δεν έχει νόμιμη βάση η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού στις παραπάνω περιπτώσεις, δεδομένου ότι μετά και την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, είναι πλέον δεδομένη στις περιπτώσεις αυτές η φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα, όμως, με την ίδια γνωμοδότηση, είναι αυτονόητο ότι αν και μετά την υποβολή της αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις, αυτή κρίνεται μετά το διενεργούμενο έλεγχο ανακριβής, τότε θα εφαρμοσθούν χωρίς περιορισμό οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις ελεγκτικές διαδικασίες.
Συνεπώς, κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των πιο πάνω διατάξεων των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, θα ερευνάται σχολαστικά αν με τις υποβληθείσες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δηλώθηκε το σύνολο της φορολογητέας ύλης που αρχικά είχε αποκρυβεί και εφόσον διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε, τότε τα βιβλία και στοιχεία δεν θα απορρίπτονται.

Αντίθετα, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει φορολογητέα ύλη, η οποία αρχικά είχε αποκρυβεί και η οποία δεν δηλώθηκε με τις κατά τα πιο πάνω υποβληθείσες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις και οι αιτίες στις οποίες στηρίζεται αυτή η
διαπίστωση συνιστούν λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων, τότε τα τελευταία θα απορρίπτονται και θα ενεργείται εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης (ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών).
Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση που δεν απορρίπτονται τα βιβλία και από τον έλεγχο προκύπτουν λογιστικές διαφορές που δεν καλύφθηκαν με την υποβληθείσα, κατά τις ως άνω διατάξεις, αρχική ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τότε οι διαφορές αυτές καταλογίζονται κανονικά.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις του ΚΒΣ σε σχέση με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 21, Ν.2443/1996 και 13, Ν.2198/1994, ισχύει η αριθ. 726/1996 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ήδη σας κοινοποιήθηκε με την αριθ. 1000210/2/διαταγή, στην οποία και παραπέμπουμε.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης