ΠΟΛ.1312/27.11.1997

Εντοκη Επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


27 Νοέ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 27 Νοεμβρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1123995/9496-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 1/12/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1312

ΘΕΜΑ: Έντοκη Επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1062044/5526/0016/ΠΟΛ. 1182/5.6.1997 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ' αριθ. 1062044/5526/0016/που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι, με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μειώθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε από τις κατωτέρω ημερομηνίες με τα νέα μειωμένα πλέον επιτόκια τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία ως εξής:

Ημερομηνία Επιτόκιο ---------- --------
Από 19.08.1997 8,40%
Από 14.11.1997 12,80%

Taxheaven.gr