Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 19.11.2012 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 19.11.2012
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 19.11.2012 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠIΧΕIΡΗΣIΑΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟυ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο:2103375885
Fax:2103375368

ΘΕΜΑ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1.11.2011 (ΦΕΚ 2496 Β') «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» το χρονικό διάστημα, μετά την άπρακτη πάροδο του οποίου, η προέγκριση ίδρυσης που απαιτείται για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., θεωρείται χορηγηθείσα, έχει μειωθεί από τριάντα (30) σε δέκα πέντε (15) ημέρες.

Στις περιπτώσεις που, ο ενδιαφερόμενος προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την προθεσμία των 15 ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και πριν από την έκδοση της προέγκρισης ίδρυσης, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, να υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος, ο τύπος της οποίας βρίσκεται στην εν λόγω κ.Υ.Α. και συνημμένα σας αποστέλλουμε, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 10551/2007 (ΦΕΚ 246 Β') (σχετ. το 1030023/682/ΔΜΒ/21-3-2007 έγγραφό μας) με το ακόλουθο περιεχόμενο:

« Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ου σα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος. ... (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο .... με αριθμ. πρωτ ..... Επί της αιτήσεώς μου αυτής, ο Δήμος, δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης