Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ. 1993/14.11.1997 Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Σ. 1993/14.11.1997
Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων

Σ. 1993/14.11.1997 Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λήψη μέτρων κατά τη διακίνηση αλκοολούχων προϊόντων Σ.1993/139/14.11.1997

Μετά την κατάργηση των ΕΥΤΕ και την έναρξη της λειτουργίας του ΣΔΟΕ και λόγω του ότι, ορισμένες αρμοδιότητες σχετικά με την παρακολούθηση και τους ελέγχους της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ, περιήλθαν στο σώμα αυτό, η Υπηρεσία μας με την υπ' αριθ. Φ465/281/31.7.1997 ΕΥΟ, έδωσε οδηγίες προς τις Τελωνειακές αρχές ως προς τη λήψη μέτρων κατά την εξαγωγή ή διαμετακόμιση υποκειμένων σε ΕΦΚ εμπορευμάτων.
Με το αριθ. 17671/5.11.1997 έγγραφο του ΣΔΟΕ, η περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ, ζήτησε από την Υπηρεσία μας, να της γνωστοποιούνται τα εκδιδόμενα από τις Τελωνειακές Αρχές ΣΔΕ διακίνησης οινοπνεύματος και αλκοολούχων ποτών. Συναφώς με τα παραπάνω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Κατ'αρχήν, όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν.2127/1993, όπως ισχύει, εναρμονίστηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο το καθεστώς που διέπει τα προϊόντα ΕΦΚ (πετρελαιοειδή, καπνικά, αιθυλική αλκοόλη).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 64, παρ. 1 του πιο πάνω νόμου, η διακίνηση των προϊόντων αυτών σε καθεστώς αναστολής, πραγματοποιείται με την κάλυψη του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΣΔΕ), το οποίο συντάσσει ο αποστολέας των εμπορευμάτων. Η ευθύνη επομένως της ορθής σύνταξης του πιο πάνω Συνοδευτικού εγγράφου,
βαρύνει τον αποστολέα - εγκεκριμένο αποθηκευτή των εμπορευμάτων, που μεριμνά για τη διαβίβαση των αντιτύπων του εγγράφου αυτού στους κατά περίπτωση αρμοδίους παραλήπτες, ενώ η ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του ΣΔΕ με όλα τα αναγκαία στοιχεία.

3. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 της Δ423/276/19.3.1993 ΑΥΟ, το αντίτυπο Νο 5 του ΣΔΕ, που εκδίδεται σε κάθε περίπτωση που η έξοδος των προϊόντων δεν συνδυάζεται με άμεση θέση σε ανάλωση, αποστέλλεται άμεσα στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης, από την οποία πραγματοποιείται η έξοδος των προϊόντων αυτών.

4. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, οι Τελωνειακές Αρχές ελέγχου και εποπτείας φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων προϊόντων, θα πρέπει εφ' εξής να διαβιβάζουν άμεσα στην πιο πάνω Υπηρεσία (FAX: 64.82.007 ή και 64.90.185) αντίγραφο του αντιτύπου Νο 5 του ΣΔΕ που θα τους αποστέλλεται από τον αποστολέα (διακινητή) των εν λόγω προϊόντων, σημειώνοντας ενδεχομένως και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης