Άρθρα

Η σύσταση των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Ν.3853/2010, και η αντιμετώπιση αυτής από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

1 Ιαν 2012

Taxheaven.gr
Παναγιώτη Ρέππα

Το πλήρες κείμενο του ανωτέρου άρθρου δημοσιεύτηκε στο Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας, τεύχος 2012 σελ. 494.

Taxheaven.gr