Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε. 2051/12.11.1997 Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ε. 2051/12.11.1997
Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998

Ε. 2051/12.11.1997 Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 19

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας κατανομή έτους 1998
Ε.2051/328/Α0019/12.11.1997

Σας κοινοποιούμε το αριθ. 123108/Ε3/3108/16.7.1997 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή.


Καθεστώς εισαγωγής μη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Λ. Κίνας. Κατανομή έτους 1998
123108/Ε3/3108/16.7.1997

Α) Καθεστώς ποσόστωσης

Με τον κανονισμό της Ε.Ε. του οποίου επίκειται η δημοσίευση, καθορίζεται το καθεστώς που θα ισχύσει για την κατανομή των ποσοστώσεων εισαγωγών ορισμένων προϊόντων (μη κλωστοϋφαντουργικών) καταγωγής Λ. Κίνας για το έτος 1998. Στην εν λόγω κατανομή μπορούν να λάβουν μέρος παραδοσιακοί και νέοι εισαγωγείς, ως ακολούθως:

1. Παραδοσιακοί εισαγωγείς

Παραδοσιακοί εισαγωγείς θεωρούνται αυτοί που έχουν πραγματοποιήσει εισαγωγές κατά το έτος 1995 από την υπό κρίση χώρα (Λ. Κίνα) για το συγκεκριμένο προϊόν. Οι παραδοσιακοί εισαγωγείς προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατανομή, πρέπει, συνημμένα στην αίτησή τους να υποβάλουν αντίγραφα των διασαφήσεων των εισαγωγών
τους για το συγκεκριμένο είδος και από την συγκεκριμένη χώρα, για το έτος 1995. Οι διασαφήσεις πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένες από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Η ακρίβεια των ως άνω στοιχείων θα ελέγχεται από τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης προκειμένου αυτά να αποστέλλονται στην συνέχεια στην Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση, που στην αίτηση δεν επισυνάπτονται οι κατά τ' ανωτέρω διασαφήσεις, η αίτηση θα αντιμετωπισθεί ως νέου εισαγωγέα.

2. Νέοι εισαγωγείς

Η ποσότητα/αξία που θα αναφέρουν οι νέοι εισαγωγείς στην αίτησή τους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο

Παράρτημα ΙΙ.

3. Ολες οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής κατατίθενται στα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης μέχρι και 12.9.1997.
Τονίζεται ότι, κατόπιν σχετικής κοινοτικής οδηγίας, οι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές.

4. Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων αδειών για τον εκτελωνισμό είναι δώδεκα (12) μήνες από 1.1.1998, ήτοι μέχρι 31.12.1998.

5. Παρακαλείται το Γραφείο Τύπου όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες δημοσίευσης του παρόντος στον ημερήσιο οικονομικό τύπο.

6. Παρακαλούνται τα Ε.Β.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως προβούν σε ενημέρωση των άλλων Ε.Β.Ε. και των μελών τους.

7. Αποστέλλονται συνημμένα:

Παράρτημα Ι που αφορά στην κατανομή των ποσοστώσεων του 1998.
Παράρτημα ΙΙ του ιδίου που αφορά στη μέγιστη ποσότητα, που μπορεί να ζητηθεί από κάθε νέο εισαγωγέα.

Β. Καθεστώς επιτήρησης

Αποστέλλονται επίσης συνημμένα (Παράρτημα ΙΙΙ) οι κωδικοί που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης από 1.1.1998.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης