Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30037/12/8.10.2012 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με «Α.Α.Ε» (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και «Τ.Α.Α.» (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30037/12/8.10.2012
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με «Α.Α.Ε» (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) και «Τ.Α.Α.» (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)


Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30037/12/8.10.2012 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. οικ. 30037/12

(ΦΕΚ Β' 2810/17-10-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 121 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ 39/4.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 76056/Η κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (ΦΕΚ 2091 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης είναι, η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα, με θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής όπου αυτή απαιτείται και κατά τον χρόνο ισχύος της θεώρησης εισόδου συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας/σύμβαση εργασίας με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ως επαγγελματίες αθλητές ή αθλητές με αμοιβή και ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και ανανέωσης της σχετικής άδειας διαμονής στους ιδίους και στα μέλη της οικογένειάς τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, νοείται ως:

«Αθλητής»: το φυσικό πρόσωπο που συνάπτει συμβόλαιο /σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με Α.Α.Ε (Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία) ή Τ.Α.Α (Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών) για παροχή αθλητικών υπηρεσιών, ως Επαγγελματίας Αθλητής ή Αθλητής με αμοιβή, αντιστοίχως.

«Μέλη Οικογένειας»: τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν μια οικογένεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005.

«Συμβόλαιο/ σύμβαση εργασίας»: το συμβόλαιο/ σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που συνάπτει ο «επαγγελματίας αθλητής» με Α.Α.Ε. και ο «αθλητής με αμοιβή» με Τ.Α.Α., για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.

«Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων»: Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.

«Ασφαλιστικός φορέας» ο δημόσιος φορέας στον οποίο βάσει ισχυουσών διατάξεων προβλέπεται να ασφαλίζονται οι επαγγελματίες αθλητές και οι αθλητές με αμοιβή, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός και εκτός νοσοκομείου ή περίπτωση μη υποχρέωσης ασφάλισης σε δημόσιο φορέα, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία.

«Κοινά δικαιολογητικά αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής» τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση αρχικής χορήγησης και είναι:

α) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντος αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

γ) Πιστοποιητικό υγείας του αιτούντος από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Πνευμονολογίας−Φυματιολογίας, που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3386/2005.

ε) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος. 

«Κοινά δικαιολογητικά αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής» τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση ανανέωσης και είναι:

α) Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του αιτούντος σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή JPEG2000.

β) Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντος αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής, μόνο στην περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.

ε) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του Ν. 3386/2005, όπου απαιτείται.

Άρθρο 3
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε επαγγελματίες αθλητές ή αθλητές με αμοιβή

1. Για την χορήγηση της άδειας διαμονής στον αθλητή υποβάλλεται σχετική αίτηση κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την είσοδό του στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κοινά δικαιολογητικά αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:

• Θεωρημένο αντίγραφο του Συμβολαίου/ Σύμβασης Εργασίας στο/στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα απασχόλησής του.

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος.

2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής στον αθλητή υποβάλλεται σχετική αίτηση σε χρονικό διάστημα έως δυο μήνες πριν από την λήξη της άδειας διαμονής, η οποία συνοδεύεται από τα κοινά δικαιολογητικά αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:

• Βεβαίωση της συμβαλλόμενης Α.Α.Ε.. ή Τ.Α.Α., κατά περίπτωση, ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ή αρχική σύμβαση εργασίας, ή, σε περίπτωση μεταγραφής, θεωρημένο αντίγραφο της νέας σύμβασης εργασίας με αντίστοιχη Α.Α.Ε.. ή Τ.Α.Α..

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

3. Η σχετική αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής του αθλητή υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας με την ίδια Α.Α.Ε. ή ΤΑΑ, κατά περίπτωση, ή συναφθεί νέο/α με άλλη, σε περίπτωση μεταγραφής.

Άρθρο 4
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας επαγγελματιών αθλητών ή αθλητών με αμοιβή

1. Οι επαγγελματίες αθλητές και οι αθλητές με αμοιβή μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους. Η αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας αθλητή, υποβάλλεται στην ίδια υπηρεσία με αυτή του συντηρούντος, είναι ατομική και η άδεια διαμονής τους είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

2. Για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας του αθλητή υποβάλλεται σχετική αίτηση κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν πρόκειται για υπηκόους τρίτης χώρας, στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κοινά δικαιολογητικά αίτησης για αρχική χορήγηση, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και επιπλέον προσκομίζονται:

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3386/2005, βεβαίωσης κατάθεσης εμπρόθεσμης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αρμόδιων αλλοδαπών αρχών σε επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

• Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι ο συντηρών διαθέτει επαρκείς πόρους για την συντήρησή τους, οι οποίοι δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ ετησίως, προσαυξημένου κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.

3. Για την ανανέωση άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας του αθλητή, υποβάλλεται σχετική αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κοινά δικαιολογητικά αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και επιπλέον προσκομίζονται:

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 3386/2005, βεβαίωσης κατάθεσης εμπρόθεσμης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής.

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια αφ’ ότου εισήλθε στη χώρα με την ιδιότητα του επαγγελματία αθλητή.

Άρθρο 5
Εφαρμογή

Α) Τα αλλοδαπά έγγραφα που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα.

Β) Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 5512/08/17.03.2008 (ΦΕΚ 481 Β΄) 21535/7.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης