ΠΟΛ.1294/30.10.1997

Το Φ.Π.Α. Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και ΑποχέτευσηςΣχόλια:


30 Οκτ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1110900/2767

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΥΝΤ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1294

Υστερα από πληροφορίες για μη απόδοση στο Δημόσιο, από Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης, των εισπραττόμενων ποσών Φ.Π.Α., παρακαλούμε για τη διενέργεια προσωρινών κυρίως ελέγχων στις επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να διαπιστωθεί η εκ μέρους τους εφαρμογή των υφιστάμενων σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., όπως αυτές ισχύουν, η παροχή νερού υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 8%, ενώ η εγκατάσταση υδρομετρητών και τα λοιπά έσοδα των πιο πάνω επιχειρήσεων από άλλες σχετικές με
την ύδρευση δραστηριότητες, καθώς και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 18%.


Taxheaven.gr