Υ.1766/197/23.10.1997

Φορολογικό στοιχείο για επιστροφή Ε.Φ.Κ. Καυσίμων

23 Οκτ 1997

Taxheaven.gr


Φορολογικό στοιχείο για επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων Υ.1766/197/23.10.1997

Σε συνέχεια της αριθμ. Δ.401/23/20.3.1997 Α.Υ.Ο., σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του αριθμ. 1089562/524/0015/10.9.1997 εγγράφου της 15ης Διεύθυνσης βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με το οποίο ο επιτηδευματίας που εισπράττει χρηματικά ποσά από επιστροφές εμμέσων φόρων κ.λπ. από τις ΔΟΥ ή τα τελωνεία, θα εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Φορολογικό στοιχείο για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. Καυσίμων 1089562/524/0015/10.9.1997

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. 159/19.8.1997 έγγραφό σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 12.7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.3/25.11.1992, από την κοινοποίηση της εγκυκλίου αυτής ο επιτηδευματίας που εισπράττει χρηματικά ποσά από επιστροφές εμμέσων φόρων, δασμών κ.λπ. από τις ΔΟΥ ή τα τελωνεία, θα εκδίδει αθεώρητα τιμολόγια. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι εκμεταλλευτές των πλοίων, οι εφοδιασμοί των οποίων με καύσιμα φορολογηθέντα αποτελούν αντικείμενο επιστροφής του Ε.Φ.Κ., με βάση την Α.Υ.Ο. Δ.401/23/20.3.1997 (ΦΕΚ/242/Β'/1995), κατά την είσπραξη του φόρου αυτού από τα αρμόδια τελωνεία, υποχρεούνται να εκδίδουν προς αυτά αθεώρητο τιμολόγιο.
Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Διεύθυνση 18η, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.Taxheaven.gr