Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1288/30.10.1997 Εγκαιρη εκτέλεση ΔΑΠ και περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1288/30.10.1997
Εγκαιρη εκτέλεση ΔΑΠ και περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

ΠΟΛ.1288/30.10.1997 Εγκαιρη εκτέλεση ΔΑΠ και περαίωση εκκρεμών υποθέσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1109760/725/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1288

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη εκτέλεση ΔΑΠ και περαίωση εκκρεμών υποθέσεων.

1. Με τις εγκύκλιες διαταγές μας 1041044/196/Α0013/ΠΟΛ.1085/6.4.1994 και 1016271/124/Α0013/, σας είχαμε δώσει οδηγίες, τόσο για την έγκαιρη εκτέλεση των Δελτίων Αιτήσεως Πληροφοριών (ΔΑΠ), όσο και για την έγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων. Μεταξύ των άλλων, σας είχαμε τονίσει ότι πρέπει να παρέχετε προτεραιότητα στην αποστολή εκθέσεων ελέγχου που αφορούν υποθέσεις, για τις οποίες επίκειται η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου για επιβολή των οικείων φόρων και ότι σε κάθε περίπτωση η αποστολή αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, ώστε να υπάρχει εύλογος χρόνος για την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.
Στην πράξη, παρατηρήθηκε ότι οι πιο πάνω εγκύκλιοί μας δεν εφαρμόζονται από τις ΔΟΥ, οι δε προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων παραλείπουν να παρακολουθούν τις εποπτευόμενες ΔΟΥ, όσον αφορά τα πιο πάνω.

2. Με τις διατάξεις του Π.Δ.218/1997 (ΦΕΚ 168 Α'), καταργούνται οι ΔΟΥ Κεφαλαίου Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και συνιστώνται τμήματα φορολογίας κεφαλαίου στις ΔΟΥ που μέχρι σήμερα δεν είχαν αντικείμενα κεφαλαίου. Ο χρόνος παύσης λειτουργίας των καταργούμενων ΔΟΥ θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Για την ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων από τις καταργούμενες στις ΔΟΥ που καθίστανται πλέον αρμόδιες, δημιουργείται πρόσθετος και άμεσος φόρτος εργασίας.

3. Δεδομένου ότι αφενός μεν διανύουμε το τελευταίο δίμηνο του έτους, αφετέρου δε επίκειται σε σύντομο χρόνο η κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου, σας εφιστούμε την προσοχή στις προαναφερθείσες εγκυκλίους μας και παρακαλούμε να ασχοληθείτε κατά προτεραιότητα με την εκτέλεση των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.
Συνοπτικά, σας επαναλαμβάνουμε τα κυριότερα σημεία των πιο πάνω εγκυκλίων μας:

α) άμεση αποστολή των ΔΑΠ από τις καθ' ύλην στις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της οικείας δήλωσης,

β) άμεση εκτέλεση των ΔΑΠ από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την αποστολή τους,

γ) κοινοποίηση των πράξεων καταλογισμού του φόρου και των φύλλων ελέγχου μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για τις παραγραφόμενες υποθέσεις και

δ) έλεγχος από τους προϊσταμένους των επιθεωρήσεων για την τήρηση των παραπάνω και γνωστοποίηση του αποτελέσματος των ενεργειών τους στην υπηρεσία μας ανά δίμηνο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης