Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1286/1.10.1997 Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1286/1.10.1997
Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων


ΠΟΛ.1286/1.10.1997 Υποβολή ή μή Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Εν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 1/10/1997
Αρ. Πρωτ.: 1100009/5499/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
Τμήμα ΑΆ
Γραφείο VIES

ΠΟΛ.: 1286

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη Δήλωσης Μεταβολών σε περίπτωση πραγματοποίησης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Υστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεταβολών, σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλονται στοιχεία τα οποία αναφέρονται στη δήλωση έναρξης δραστηριότητας.

Οπως είναι γνωστό, μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να δηλώνει ο υποκείμενος, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, είναι π.χ. όταν γίνεται διερεύνηση των ασκουμένων δραστηριοτήτων, ιδρύει ή κλείνει ένα υποκατάστημα, όταν αλλάζει η έδρα της επιχείρησής του, όταν διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παρέχει υπηρεσίες κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά έχουν προβλεφθεί επί του εντύπου της οικείας δήλωσης και ειδικότερα στους Κωδικούς 056 και 059.

Εξάλλου, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29, του ίδιου ως άνω νόμου, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση του προθέματος "EL" πριν από τον ΑΦΜ/ΦΠΑ στα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10α, 10β και 22α.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο VIES αποτελείται από τέσσερα διακεκριμένα Υπομητρώα:

α) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
β) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
γ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις.
δ) Το Υπομητρώο των Υποκειμένων στο φόρο που παρέχουν υπηρεσίες.

2. Υστερα από τα παραπάνω και επειδή η ενημέρωση του Μητρώου VIES με τα ορθά δεδομένα είναι υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βάσει του Κανονισμού 218/92/ΕΟΚ, είναι επιβεβλημένο όπως οι υποκείμενοι στο φόρο υποβάλλουν Δήλωση Μεταβολών όταν επιθυμούν και συντρέχουν οι ροϋποθέσεις να ενταχθούν σε ένα ή σε διαφορετικό Υπομητρώο από εκείνο στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί, με βάση είτε τη δήλωση έναρξής τους, είτε προηγούμενη δήλωση μεταβολών. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και στην περίπτωση που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους από ένα εξ αυτών. Σε περίπτωση δε, που δεν υποβάλλεται η ως άνω δήλωση μεταβολών ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την 11.9.1997, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης