Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.592/339/23.10.1997 Προσδιορισμός της αξίας των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.592/339/23.10.1997
Προσδιορισμός της αξίας των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων
Προσδιορισμός της αξίας των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων
Φ.592/339/23.10.1997

Με αφορμή καταστρατηγήσεις που έχουν παρατηρηθεί στον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΕΠΕΤ των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω θέματα:

Ι. Προαιρετικός (έξτρα) εξοπλισμός επιβατικών αυτοκινήτων

1. Οπως είναι γνωστό, μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΕΠΕΤ των επιβατικών αυτοκινήτων, είναι ο προαιρετικός εξοπλισμός αυτών, ο οποίος για το σκοπό αυτό δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο.

2. Στην πράξη, όμως, όπως έχει διαπιστωθεί, οι ενδιαφερόμενοι, εξαιτίας και της πλημμελούς επαλήθευσης των οχημάτων και κυρίως των ειδών του έξτρα εξοπλισμού, αποφεύγουν να δηλώνουν μέρος αυτού ή και ολόκληρο τον προαιρετικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή με όλα τα δυσμενή
επακόλουθα.

3. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, θα πρέπει εφεξής να ορίζονται έμπειροι ελεγκτές, οι οποίοι, για να προσδιορίσουν τα κρίσιμα στοιχεία του τελωνισμού, δεν θα αρκούνται μόνο στη δήλωση του ενδιαφερόμενου, αλλά θα προβαίνουν σε ουσιαστικό έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων του αυτοκινήτου και ειδικά του έξτρα εξοπλισμού, με επιτόπια εξέταση κάθε οχήματος και στην επαληθευτική πράξη θα γίνεται πλήρης και αναλυτική περιγραφή του προαιρετικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου, π.χ. μάρκα στερεοφωνικού, κλιματισμού
κ.λπ.

ΙΙ. Ελεγχος της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων

1. Κατ' εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο και τον καθορισμό της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων ανήκει στις Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμοδίων ΔΙ.Π.Α.Ε.

2. Στην πράξη, όμως, οι περισσότερες Τελωνειακές Αρχές δεν ζητούν τη συνδρομή της εξειδικευμένης αυτής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πλήθος καταστρατηγήσεων ως προς την ορθότητα των στοιχείων κοστολόγησης των αυτοκινήτων αυτών και καταγγελίες των φορολογουμένων πολιτών για χρηματισμό των
υπαλλήλων μας ή ακόμη και για πολυτελή αυτοκίνητα να μετασκευάζονται προσωρινά σε φορτηγά.
Η πρακτική αυτή οδηγεί σε καταστρατήγηση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και κοινωνικής αγανάκτησης για την ύπαρξη διαφθοράς στις Υπηρεσίες μας, αφού η φορολόγηση δεν γίνεται κατά τρόπο ενιαίο, ομοιόμορφο, διαφανή και αδιάβλητο.

3. Για την εξάλειψη του παραπάνω προβλήματος και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αξίας των φορτηγών αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από τυχόν οδηγίες που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, εφεξής όλες οι Τελωνειακές Αρχές θα ζητούν υποχρεωτικά, σε κάθε περίπτωση τελωνισμού αυτοκινήτων, τη συνδρομή των ΔΙ.Π.Α.Ε. Κάθε εκτελωνισμός χωρίς το απαντητικό έγγραφο των ΔΙ.Π.Α.Ε. θα είναι άκυρος και ο υπεύθυνος θα τιμωρείται.
Για τη διασφάλιση της έγκαιρης και σωστής διεξαγωγής της σχετικής αλληλογραφίας, η συνδρομή αυτή θα ζητείται τηλετυπικά (FAX) και θα παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διευκόλυνση του έργου των ΔΙ.Π.Α.Ε., οι οποίες θα απαντούν με τον ίδιο τρόπο, το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών. Αυτονόητο είναι ότι οι ΔΙ.Π.Α.Ε. μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από τα Τελωνεία μας.

ΙΙΙ. Τέλος, επειδή επισημάνθηκαν περιπτώσεις μεταφόρτωσης αυτοκινήτων από την Τελωνειακή Αρχή της έδρας της εταιρίας ή της διεύθυνσης κατοικίας του ιδιοκτήτη σε άλλη Τελωνειακή Αρχή, με αντικειμενικό σκοπό προφανώς να επιτευχθεί ευνοϊκότερη μεταχείριση του αυτοκινήτου (διαμόρφωση μικρότερης αξίας κ.λπ.), εφιστούμε την προσοχή σας, στις περιπτώσεις αυτές να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή και να γίνεται πλήρης και λεπτομερής έρευνα για όλα τα στοιχεία του τελωνισμού. Η επανάληψη τέτοιων παράνομων πράξεων των Τελωνειακών Αρχών θα επιφέρει τις αυστηρότερες των ποινών στους ελάχιστους τελωνειακούς υπαλλήλους, που παραβαίνουν τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.

IV. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (Διεύθυνση Επιθεώρηση Υπηρεσιών), προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να δώσει εντολή στις κατά τόπους αρμόδιες Επιθεωρήσεις Τελωνείων να παρακολουθήσουν στην πράξη την πιστή εφαρμογή των παραπάνω και να μας ενημερώσει για τις ενέργειές της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης