Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 140/18.9.2012 Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 140/18.9.2012
Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών


Αριθμ. πρωτ.: 140/18.9.2012 Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 140

Α Θ Η Ν Α

Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας
_____
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : [email protected]
Πληροφορίες : Ε.Χριστοπούλου-Σταμέλου (210 4129.955)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών.


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της αυτοαπογραφής συγκεκριμένων νομικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ υφίσταται υποχρέωση των νομίμων εκπροσώπων τους να αναρτήσουν τα έγγραφα του καταστατικού εγγράφου και των τροποποιήσεών τους ή του κωδικοποιημένου καταστατικού τους σε μορφή κειμένου (doc).

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους σε δημόσια αρχεία (όπως Πρωτοδικεία, Περιφέρειες) όπου είναι καταχωρισμένα τα συστατικά έγγραφα και οι τροποποιήσεις των εταιρειών.

Ουδεμία υποχρέωση των συμβολαιογράφων απορρέει από την Κ1-941 οικ./27.4.2012 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε, για την ανάρτηση αντιγράφων συμβολαίων τους που αφορούν τις εταιρείες.

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου χορηγείται μόνο κατά τον τρόπο και τον τύπο που προβλέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τον κίνδυνο «παρέμβασης» στο έγγραφο, που δεν μπορεί να ελεγχθεί από το συντάξαντα τούτο συμβολαιογράφο.

Συνεπώς, καλούνται οι συνάδελφοι να μην αποστέλλουν ή αναρτούν στο διαδίκτυο αντίγραφα κατ’ αυτόν τον τρόπο και τύπο. Τα αναρτώμενα από τους συμβολαιογράφους στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ αντίγραφα «ανεβαίνουν» κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της ίδρυσης των εταιρειών.Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης