Αρ. πρωτ.: 51/2.8.2012 | Taxheaven

Live Search Results

Αρ. πρωτ.: 51/2.8.2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2012 ]
Αρ. πρωτ.: 51/2.8.2012
Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 2 Αυγούστου 2012
Αρ. Πρωτ.: 51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   
 
Θέμα: Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 26/30-5-2012 εγκυκλίου μας με θέμα «Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Προσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ», σας ενημερώνουμε ότι η ως άνω εγκύκλιος έχει εφαρμογή και στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ιδρυτές ΑΕ και συγκεκριμένα:

Εφόσον αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο προτίθεται να συμμετέχει ως ιδρυτής/μέτοχος σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία χωρίς να είναι μέλος του πρώτου ΔΣ της νέας εταιρείας, δεν είναι υπόχρεος απόκτησης ΑΦΜ.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο πρόκειται να είναι μέλος του ΔΣ ημεδαπής ΑΕ ή σκοπεύει να συμμετέχει σε ημεδαπό ν.π. ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής πέραν της ΑΕ, τότε είναι υπόχρεο απόκτησης ΑΦΜ.

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία KNOWLEDGE και από 05/07/2012, οι αλλαγές που προκύπτουν από όλα τα ανωτέρω έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.


Ο Πρόεδρος
Μ. Σφακιανάκης

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab