Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 58/5.9.2012 Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2012 και εφεξής

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 58/5.9.2012
Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2012 και εφεξής


Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 58/5.9.2012 Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συντ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 5 / 9 / 2012
Αριθ. Πρωτ. Γ99/ 588

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗ-Ε. ΤΑΣΑΚΟΥ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 272 - 4
FAX : 210 52 28 747
E – mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 58

ΘΕΜΑ : «Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2012 και εφεξής»

ΣΧΕΤ.: α` το αριθ. φ.80000/2623/176/22-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
β` η Εγκ. 42/1983

Σε εφαρμογή των οδηγιών του κοινοποιούμενου εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, οι ασφ/νοι του ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που καθίσταντο συντ/χοι μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ελάμβαναν παροχές Υγείας από τον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους.

Προς τούτο ο ΟΑΕΕ παρακρατούσε από τις καταβαλλόμενες συντάξεις την προβλεπόμενη εισφορά σε ποσοστό 10% (4% σε βάρος του συντ/χου και 6% σε βάρος του φορέα) και την απέδιδε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την κάλυψη των δαπανών κλάδου Ασθένειας.

Από 1/1/2012, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, ο Κλάδος Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εντάσσεται στο νέο φορέα και το σύνολο της εισφοράς 10% (συντ/χου και φορέα), επί των καταβαλλόμενων συντάξεων αποδίδεται πλέον από τον ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1) Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα καταβάλλει έξοδα κηδείας για τους συντ/χους του ΟΑΕΕ που απεβίωσαν από 1/1/2012 και εφεξής. Σε περίπτωση αιτήματος για καταβολή εξόδων κηδείας σε συνταξιούχους του ΟΑΕΕ που απεβίωσαν από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι, η χορήγηση της δαπάνης ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΕ και στη συνέχεια θα απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για:

α. Ακύρωση της υπάρχουσας ασφαλιστικής ικανότητας.

β. Ακύρωση του βιβλιαρίου υγείας του συνταξιούχου, διαγραφή του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στη συνέχεια, θα τίθεται η ένδειξη «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Οι δαπάνες εξόδων κηδείας που έχουν καταβληθεί από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, μέσω της Εφαρμογής του ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα αναζητηθούν με δικές μας ενέργειες από τον ΟΑΕΕ.

Για τις χειρόγραφες καταβολές εξόδων κηδείας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήψη της παρούσης εγκυκλίου, θα πρέπει εγγράφως να ενημερωθεί το Τμήμα Παροχών Ασθένειας της Διοίκησης, με αναλυτική κατάσταση (Όνομα - Επώνυμο - ΑΜ ασφαλισμένου – Ημερομηνία θανάτου).

2) Με δεδομένο την σταδιακή μεταφορά των εν λόγω συνταξιούχων στον φορέα που ανήκουν, όταν προσέρχονται στις Υπηρεσίες Παροχών των Υποκαταστημάτων μας, προκειμένου να τους αποδοθούν δαπάνες για παροχές σε είδος:

α. Θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα.

β. Θα ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

γ. Δεν θα ακυρώνεται το βιβλιάριο υγείας του συνταξιούχου, θα διαγράφεται ο αναγραφόμενος ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα τίθεται η ένδειξη «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

3) Ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2012.

Επομένως από 01/11/2012 δεν θα γίνεται καμία νέα συναλλαγή με τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31-10-2012 θα διεκπεραιωθούν κανονικά.

Aπό τη λήψη της εγκυκλίου και μετά, δεν θα εκδίδονται βιβλιάρια υγείας στους νέους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και των μελών οικογενείας τους.

Για την ομαλή ένταξη των εν λόγω συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους στον φορέα που ανήκουν, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Με την κοινοποίηση της παρούσης, οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 42/1983, παύουν να ισχύουν.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης