ΠΟΛ.1277/8.10.1997

Οδηγίες για την είσπραξη οφειλών υπέρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)Σχόλια:


8 Οκτ 1997

Taxheaven.gr


Οδηγίες για την είσπραξη οφειλών υπέρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
1103136/8356-25/0016/ΠΟΛ.1277/8.10.1997

Βάσει του άρθρου 1 του Ν.1340/1983 (ΦΕΚ 35/Α'/18.3.1983) "Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) αποτελεί Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών...". Συνεπώς, θα πρέπει, κατά την είσπραξη των εσόδων υπέρ Υ.Π.Α., που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε. κ.λπ.), καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 27 του Ν.1882/1990, περί ποινικής δίωξης, χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και απαγόρευσης αποδημίας.


Taxheaven.gr