Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1275/9.10.1997 Αμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1275/9.10.1997
Αμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων


ΠΟΛ.1275/9.10.1997 Αμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1103013/8345-26/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.06/10/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16Η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1275

ΘΕΜΑ: Άμεση ειδοποίηση οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών - Λήψη μέτρων.

Οπως γνωρίζετε, στις Δ.Ο.Υ. που προϊστασθε υπάρχουν βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη για την εξόφληση ή τακτοποίηση των οποίων οι οφειλέτες δεν μερίμνησαν. Επειδή διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του λήγοντος έτους και προέχει η εκτέλεση του προϋπολογισμού, παρακαλούμε να ειδοποιηθούν άμεσα οι οφειλέτες όλων των
ληξιπρόθεσμων χρεών για να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να εξοφλήσουν τα εν λόγω χρέη τους.
Για το σκοπό αυτό, θα αναθέσετε σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας να ενημερώσουν, από τηλεφώνου, τους οφειλέτες για την ύπαρξη της οφειλής, την οποία, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, θα πρέπει να εξοφλήσουν, σημειώνοντας την ημέρα και ώρα, καθώς και το ονοματεπώνυμο του προσώπου, με το οποίο επικοινώνησαν.
Εκεί όπου είναι αδύνατη η από τηλεφώνου ειδοποίηση, να ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης εγγράφως, χρησιμοποιώντας και το συνημμένο υπόδειγμα. Μετά την ταχθείσα προθεσμία να ληφθούν σε βάρος των οφειλετών, που δεν θα τακτοποιήσουν τα χρέη τους, τα πλέον πρόσφορα για την είσπραξη αναγκαστικά μέτρα.

Τέλος, σας επισημαίνουμε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.2523/1997, που ως γνωστόν ισχύουν από 11.9.1997, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου τούτου και αφορούν διοικητικές κυρώσεις - προσωποκράτηση, καθώς και ποινικές κυρώσεις για τη μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών, των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση
κατά περίπτωση.
Η Γενική Δ/νση Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών παρακαλείται να επιστήσει την προσοχή των αρμοδίων Επιθεωρητών για την εκτέλεση της παρούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .....................199.....
Δ.Ο.Υ.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
Α.Δ.Χ. Προς
Τ
Οδός αρ.
Τ.Κ.

Κύριε,

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί στις σχετικές προσκλήσεις μας για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών σας, που ανέρχονται στο ποσό των .........................., μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, είμαστε υποχρεωμένοι να σας υπενθυμίσουμε την παραπάνω οφειλή σας και να σας
καλέσουμε και πάλι για την εξόφληση αυτής μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την έκδοση της ειδοποίησης αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 22 και 23 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), να επιβάλουμε σε βάρος σας, εκτός των προβλεπομένων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας) και όλες τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης