ΠΟΛ.1274/2.10.1997

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

2 Οκτ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Οκτωβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1101432/602/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1274

ΘΕΜΑ: Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.

Σας κοινοποιούμε πίνακα αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής για την κατατάταξη οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, για ενημέρωσή σας, εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων της περίπτ. ιζ' της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ.186/1992, για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου έργων.


ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ)

---T


¦01¦ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ¦31¦ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ¦
¦02¦ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ¦32¦ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ¦
¦03¦ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ ¦33¦ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ) ¦
¦04¦ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ¦34¦ ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ ¦
¦05¦ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ¦35¦ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ¦
¦06¦ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ¦36¦ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ ¦
¦07¦ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ¦37¦ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ¦
¦08¦ ΓΕΡΑΝΟΣ ¦38¦ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ¦
¦09¦ ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ¦39¦ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ¦
¦10¦ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩNOΜΕΝΗ ¦40¦ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ¦
¦11¦ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ¦41¦ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ¦
¦12¦ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ¦42¦ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ¦
¦13¦ ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ¦43¦ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ¦
¦14¦ ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΤΕΡΑΛ) ¦44¦ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ¦
¦15¦ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ¦45¦ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ¦
¦16¦ ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΙΕΡ) ¦46¦ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ¦
¦17¦ ΣΑΡΩΘΡΟ ¦47¦ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ¦
¦18¦ ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΙΠΕΡ) ¦48¦ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ¦
¦19¦ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ¦49¦ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ¦
¦20¦ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ¦50¦ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ ¦
¦21¦ ΓΟΜΩΤΗΣ ¦51¦ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ¦
¦22¦ ΚΑΔΟΦΟΡΟ ¦52¦ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ ¦
¦23¦ ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ¦53¦ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ¦
¦24¦ ΛΟΙΠΑ ¦54¦ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ¦
¦25¦ ΓΕΡΑΝΟΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ¦55¦ ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ¦
¦26¦ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ¦56¦ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ¦
¦27¦ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ ¦57¦ ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ ¦
¦28¦ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ) ¦58¦ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ ¦
¦29¦ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ¦59¦ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ¦
¦30¦ ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ¦ ¦ ¦
L--+


 


Taxheaven.gr