Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1258/19.9.1997 Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1258/19.9.1997
Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών

ΠΟΛ.1258/19.9.1997 Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1094976/556/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΆ - ΒΆ

ΠΟΛ.: 1258

ΘΕΜΑ: Αποτύπωση της Δ.Ο.Υ. στα φορολογικά στοιχεία, ενόψει της ενοποίησης ή συγχώνευσης ορισμένων υπηρεσιών.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας από 1.9.1997 της νέας ενοποιημένης Δ.Ο.Υ., ο τίτλος της οποίας, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ.218/1997 (ΦΕΚ 168 Α'), ορίστηκε σε Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών (Α', Β', Γ'), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, όσον αφορά την υποχρέωση, που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Π.Δ.186/1992 "περί αναγραφής στα φορολογικά στοιχεία, εκτός των άλλων της Δ.Ο.Υ. της έδρας του προς έκδοση υπόχρεου".

1. Μέχρι 31.12.1997, παρέχουμε τη δυνατότητα να εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία με αναγραφή της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκε ο υπόχρεος, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ως προς το δεδομένο αυτό.

2. Από 1.1.1998:

α) Στα φορολογικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν (χρησιμοποιήθηκαν) μέχρι 31.12.1997 (θεωρημένα και αθεώρητα αποθέματα), μπορεί μέχρι εξαντλήσεώς τους να διαγράφεται η παλαιά Δ.Ο.Υ., με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να αναγράφεται η νέα Δ.Ο.Υ. με σφραγίδα. Ειδικά για τα εκδιδόμενα από Η/Υ στοιχεία (μηχανογραφικός τρόπος), μπορεί κατά την έκδοση να διαγράφεται η αρχική ένδειξη της Δ.Ο.Υ. και να εκτυπώνεται η νέα, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα.

β) Οι χρήστες φ.τ.μ. οφείλουν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να προσαρμόσουν τη φ.τ.μ. στα νέα δεδομένα, ώστε στα εκδιδόμενα παραστατικά να εμφανίζεται η νέα Δ.Ο.Υ.

3. Ο τίτλος της Δ.Ο.Υ. για τις ανάγκες ορθής συμπλήρωσης των εκδιδόμενων στοιχείων, μπορεί να είναι μόνο η φράση "Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών" και όχι η οριζόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ.218/1997 "Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών" (Α', Β', Γ')".

4. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις λοιπές περιπτώσεις Δ.Ο.Υ. που συγχωνεύονται ή καταργούνται και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες τους σε άλλες Δ.Ο.Υ., με τη διευκρίνιση, για τις περιπτώσεις αυτές, ότι στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία μπορεί να μην επέρχεται καμία μεταβολή για ένα τετράμηνο από την ημερομηνία έναρξης της μεταβολής των εν λόγω Δ.Ο.Υ.

5. Τέλος, στα τμήματα του Κώδικα των νέων Δ.Ο.Υ. και των Δ.Ο.Υ. που μεταφέρονται αρμοδιότητες των καταργούμενων, να αναρτηθεί πινακίδα, σε εμφανές σημείο, που θα παρέχει οδηγίες στους φορολογούμενους, σχετικές με το περιεχόμενο της παρούσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης