ΠΟΛ.1256/16.9.1997

Ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

16 Σεπ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1094248/7958-12/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.18/09/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)-ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1256

ΘΕΜΑ: Ανώτατο όριο προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 22, Ν.2523/1997 "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997, προστέθηκε έκτο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).


Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής χρέους προς το Δημόσιο δεν μπορεί να υπερβεί το τριακόσια τα εκατό (300%) του χρέους που οφείλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χρέος από κύρια οφειλή, από τόκους ή βεβαιωμένες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Το ανώτατο όριο του ποσοστού της προσαύξησης ισχύει και για τις οφειλές προς το Δημόσιο, που μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και δεν έχουν εξοφληθεί, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ.
Με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 καταργούνται και οι παράγραφοι αυτού 5 έως και 9 αναριθμούνται σε 3 έως και 7.


Taxheaven.gr