Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1246/10.9.1997 Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 και των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. Νομικών προσώπων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1246/10.9.1997
Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 και των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. Νομικών προσώπων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


ΠΟΛ.1246/10.9.1997 Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 και των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. Νομικών προσώπων στο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τρόπος και χρόνος αποστολής των εντύπων Ε9 και των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1092527/555/Β0013/ΠΟΛ.1246/10.9.1997

Με την αριθ. 1032747/172/Β0013/εγκύκλιό μας σας δώσαμε οδηγίες για την κωδικογράφηση του εντύπου Ε9. Σε συνέχεια της εγκυκλίου αυτής και μετά την περάτωση της κωδικογράφησης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και χρόνο αποστολής των εντύπων αυτών στο ΚΕΠΥΟ.


1. Τα έντυπα Ε9 θα διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Εντυπα Ε9 με Φορολογικό Μητρώο (Α.Φ.Μ.) που παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον και εκτιμάτε ότι το άθροισμα των αξιών (αντικειμενικών κ.λπ.) των ακινήτων φαίνεται να υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο (π.χ. πολλά ακίνητα ή ακίνητα περιοχών μεγάλης αντικειμενικής αξίας).

Β. Εντυπα Ε9 με Φορολογικό Μητρώο (Α.Φ.Μ.), που δεν παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον.

Γ. Εντυπα Ε9 χωρίς Φορολογικό Μητρώο (Α.Φ.Μ.), που αφορούν περιπτώσεις νέων φορολογουμένων.

2. Τα έντυπα κάθε κατηγορίας θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστά δέματα των 100 (εντύπων), με αρίθμηση από 1 έως 100, με μηχάνημα αρίθμησης και το καθενα από αυτά θα φέρει έναν αριθμό. Δίπλα από τον αριθμό αυτό θα αναγράφετε το πλήθος των εντύπων που απαιτήθηκε για την καταχώρηση των ακινήτων του φορολογουμένου.
Π.χ. εάν κάποιος φορολογούμενος έχει υποβάλει ένα έντυπο Ε9, το οποίο κατά την ομαδοποίηση και αρίθμηση έλαβε τον αριθμό 72, τότε θα αναγράψετε 72/1. Σε περίπτωση όμως που κάποιος φορολογούμενος έχει υποβάλει περισσότερα του ενός έντυπα Ε9 (διότι είχε τόσα ακίνητα, για την καταχώρηση των οποίων απαιτείτο η συμπλήρωση δευτέρου και πλέον εντύπων Ε9), τότε όλα τα έντυπα θα φέρουν τον ίδιο αριθμό αρίθμησης και μόνο στο πρώτο έντυπο θα αναγράφετε το πλήθος των εντύπων που έχει συμπληρώσει ο φορολογούμενο. Π.χ. κατά την υποβολή της δήλωσής του ο Α χρειάστηκε τη συμπλήρωση τριών (3) εντύπων Ε9 προκειμένου να
καταχωρίσει όλα του τα ακίνητα. Κατά την ομαδοποίηση των δηλώσεων Ε9 και την αρίθμησή τους ανά 100, το συγκεκριμένο έντυπο έλαβε τον αριθμό 85. Ο αριθμός 85 θα αναγραφεί σε όλα τα έντυπα και ο αριθμός 3 μόνο στο πρώτο από τα τρία. Κάθε δέμα εξωτερικά θα αναγράφει:

τον κωδικό της Δ.Ο.Υ.

τον ακριβή αριθμό των εντύπων Ε9 και εμφανή

την κατηγορία Α', Β' ή Γ'.

3. Η αποστολή των παραπάνω εντύπων, προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα αρχίσει 17.9.97 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 7.10.97.

4. Κάθε αποστολή δεμάτων εντύπων Ε9 θα συνοδεύεται με διαβιβαστικό σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα των εντύπων Ε9 ανά κατηγορία (Α', Β' και Γ').

5. Τα δέματα θα τοποθετούνται σε σάκκους διακίνησης, με εμφανή εξωτερική ένδειξη, ότι περιέχουν μόνο έντυπα Ε9.

6. Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων θα αποσταλούν σε δέματα των 100 δηλώσεων κατά τρόπο ανάλογο των δηλώσεων Ε9 προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. χωρίς κανένα διαχωρισμό από 7.10.97 και  θα ολοκληρωθεί 17.10.97.

7. Μετά την επεξεργασία των εντύπων Ε9 οι φορολογούμενοι που παρουσιάζουν ενδεικτική Αξία που τους υποχρεώνει στην υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. θα ειδοποιηθούν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. να υποβάλουν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. στις Δ.Ο.Υ.
Οδηγίες για τον τρόπο επεξεργασίας των δηλώσεων αυτών θα σας γνωστοποιήσουμε με νεότερη εγκύκλιο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης