Δ.746/335/03.06.1997

Εφαρμογή ή μη του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), στις περιπτώσεις διαφοράς φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων προερχομένων από άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., που προκύπτει λόγω προσαύξησης της αξίας του τιμολογίου αγοράς από τη ΔΙΠΑΕΣχόλια:


3 Ιούν 1997

Taxheaven.gr


Εφαρμογή ή μη του άρθρου 33 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), στις περιπτώσεις διαφοράς φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων προερχομένων από άλλα Κ-Μ της Ε.Ε., που προκύπτει λόγω προσαύξησης της αξίας του τιμολογίου αγοράς από τη ΔΙΠΑΕ
Δ.746/335/3.6.1997

1. Παίρνοντας αφορμή από σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, έχουν εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις τελωνισμού εισαγομένων από τρίτες χώρες αγαθών.

β) Η κατάθεση στα Τελωνεία, μετά την 31.12.1992, της Ειδικής Δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 80 και 92 του Ν.2127/1993 και 31 παραγρ. 7 του Ν.1642/1986, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ, δεν έχει τα στοιχεία του Τελωνισμού αγαθών εισαγομένων από τρίτες χώρες, αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των αγαθών, για την είσπραξη των παραπάνω επιβαρύνσεων.

2. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 33 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν.1165/1918) δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής στις περιπτώσεις προσαύξησης από τη ΔΙΠΑΕ της αναγραφομένης στα τιμολόγια αγοράς αξίας των
αυτοκινήτων οχημάτων, όταν αυτά αγοράζονται από τα άλλα Κ-Μ.


Taxheaven.gr