Αρ. πρωτ.: 32491/ΔΕ-3873/18.7.2012

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ

18 Ιούλ 2012

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ.:32491/ΔΕ-3873

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος 
Ταχ. Κώδικας : 101 80
Πληροφορίες : Ελένη Μεγαγιάννη
Τηλ. : 210-3332918
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 40055/ΔΕ-6884/16-9-2011 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας η Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συλλέγει στοιχεία όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του ΠΔΕ ανά ΣΑ και έργο στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) εθνικό σκέλος,

β) υπόλοιπα του Γ’ ΚΠΣ (αφορά έργα που συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ) και υποχρεώσεις από λοιπά συγχρηματοδοτούμενα έργα (π.χ. ΕΟΧ),

γ) υπόλοιπα του Γ’ ΚΠΣ (αφορά έργα του Γ’ ΚΠΣ που η αποπληρωμή τους επιβαρύνει Εθνικούς Πόρους) και

δ) ΕΣΠΑ (συμπεριλαμβανομένου ΕΠ Μπαλτατζή και ΕΠ Αλιεία).

Στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και ειδικότερα για τη σωστή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων καθώς και για την υλοποίηση της αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρακαλούμε εφ εξής, στην αποστολή των παραπάνω στοιχείων να γίνεται διάκριση των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων του ΠΔΕ και των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους.

Αυτό θα διευκολύνει την συνεργασία της ΔΔΕ με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο των σωστών στοιχείων καθώς η υπηρεσία μας προβαίνει κάθε μήνα σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα συγκεντρωτικά που λαμβάνει από τους Φορείς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, θέτοντας ως αφετηρία εφαρμογής των παραπάνω την περίοδο αναφοράς των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/7/2012.Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Πετράκος

Taxheaven.gr