ΠΟΛ.1226/7.8.1997

Ασκηση έφεσης κατά πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδονται κατά την προεδρική διαδικασία (άρθρο 3, Ν.820/1978)Σχόλια:


7 Αύγ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Αυγούστου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1067359/1227/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1226

ΘΕΜΑ: ΄Ασκηση έφεσης κατά πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδονται κατά την προεδρική διαδικασία (άρθρ. 3 ν.820/1978).

Επειδή, όπως μας ενημέρωσε το Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να χάνονται προθεσμίες έφεσης κατά πρωτόδικων αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων που εκδίδονται κατά την προεδρική διαδικασία, σας γνωρίζουμε ότι:

Κατά των πρωτόδικων αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.820/1978 (Προεδρική διαδικασία), χωρεί έφεση, μέσα σ' ένα μήνα από την κοινοποίηση αυτών, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο, ανεξάρτητα από το ποσό της διαφοράς του φόρου που προκύπτει μεταξύ της πράξης της φορολογικής αρχής και της πρωτόδικης απόφασης.


Taxheaven.gr