Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1221/5.8.1997 Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1221/5.8.1997
Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων)

ΠΟΛ.1221/5.8.1997 Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 5 Αυγούστου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1081761/7200-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1221

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις φορολογουμένων (μισθωτών και συνταξιούχων).

Στη συνέχεια της αριθ. 1077554/6703-20/0016/21.7.1997 εγκυκλίου μας, με την οποία σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 32 του Νόμου "Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις" αυξάνονται σε 48 (σαράντα οκτώ) οι μηνιαίες δόσεις καταβολής των χρεών που καθόριζε η ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 τ.Α') και χωρίς κατώτατο όριο ποσού δόσης για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους ή μισθωτούς οφειλέτες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική τους δήλωση οικονομικού έτους 1996 από σύνταξη, μισθό και κάθε είδους χρηματική (συμπληρωματική) απολαβή δεν υπερβαίνει τα 2.500.000 δρχ., σας πληροφορούμε ότι ο ανωτέρω Νόμος δημοσιεύτηκε με αριθμό 2513 στο ΦΕΚ 154/25.7.1997 τεύχος Α'.


Ως εκ τούτου, η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση (εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις) πρέπει να υποβληθεί έως και 25 Αυγούστου 1997.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταβληθούν και οι πρώτες 9 (εννέα) από τις σαράντα οκτώ (48) δόσεις της ρύθμισης, ενώ η 10η θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι και 29.8.1997 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου). Η ίδια ημερομηνία (25.8.1997) ισχύει για την υποβολή αίτησης και για όσους εκ των ενδιαφερομένων έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους, καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις δόσεις τους και, επειδή εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 32 του Ν.2513/1997, ενδιαφέρονται να ζητήσουν αναπροσαρμογή των δόσεών τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης