Live Search Results

Αριθμ. Οικ. 8803/741/19.7.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2011 ]
Αριθμ. Οικ. 8803/741/19.7.2011
Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013, ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων και Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013»

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. Οικ. 8803/741

(ΦΕΚ Β' 1811/11-08-2011)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) και Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/1996 (ΦΕΚ 147/Β/1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), άρθρο 1, παράγραφος 3.

5. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α).

6. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

7. Τη υπ. αρ. Υ352/08−072011 Πρωθυπουργική απόφαση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη», (ΦΕΚ 1603/Β/11−07−2011).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2−12−09 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με «Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ Υ.Ο.Δ.Δ./7−12−09).

9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

13. Την με αριθ. 0(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

14. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄/1965/2008).

15. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

16. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», του θέματος προτεραιότητας 09 –«Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».

20. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

21. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

22. Τις διατάξεις του ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

23. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

24. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφάλαιο Α΄.

25. Την υπ’ αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013 − ΠΑΑ».

26. Την Υ.Α. με αρ. 2462/706/0020/03−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 912/20−05−2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

27. Το υπ αρ. 2761/496/Α2/20−05−2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της πράξης «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»».

28. Την υπ. αρ. Οικ. 5987/466/24.5.2011 Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011).

29. Το υπ αρ. 3708/706/Α2/13−07−2011 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Τροποποιήσεων Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»».

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 30.000.000,0 €,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 7 της ανωτέρω αναφερόμενης (σχετικό 28) υπ’ αρ. Οικ. 5987/466/24.5.2011 Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως προς την περίοδο υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ως εξής:

«Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 01−08−2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30−09−2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων/ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος. Οι περίοδοι υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για κάθε κύκλο παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος».

2. Περίληψη της Απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στις ίδιες εφημερίδες που είχε δημοσιευθεί υπ’ αριθμ. Οικ. 5987/466/24.5.2011 Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013− και − Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα — Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

3. Τροποποιούμε τον Οδηγό του Προγράμματος και συμπληρώνουμε εκ παραδρομής παραλείψεις στο σώμα του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα −Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», ως εξής:

i. Στο Κεφάλαιο (8) − «Ύψος Δημοσίας Δαπάνης − Δημόσια Χρηματοδότηση −Στόχοι», η πρώτη παράγραφος της ενότητας «8.1 Δημόσια Δαπάνη − Δημόσια Χρηματοδότηση» διαμορφώνεται ως εξής:

«Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.», και προσαρμόζεται ο σχετικός πίνακας.

ii. Στο Κεφάλαιο (13) − «Όργανα Υλοποίησης και Διαδικασία Αξιολόγησης», προστίθεται 7o σημείο στο τέλος της πέμπτης παραγράφου της ενότητας «13.4 Επιτροπή Αξιολόγησης» ως εξής:

• Δυνατότητα να καλεί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με σκοπό την λήψη εξειδικευμένης γνώμης επί των επενδυτικών προτάσεων.

iii. Στο «Παράρτημα VI − Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον − Κατάλογος Καλλικράτιων Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ για την περίοδο 2007 − 2013 με βάση το άρθρο 1, Κεφ. Α. του Ν. 3852/2010)», συμπληρώνεται η πρώτη σελίδα του Πίνακα «Κατάλογος Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ για την περίοδο 2007 − 2013 ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
− ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α6. ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κερκίνης  
    Πετριτσίου  
  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αχινού  
    Βισαλτίας  
    Νιγρίτης Εκτός του Δ.Δ.
Νιγρίτας
    Τραγίλου  
  ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αμφίπολης  
    Κορμίστας  
    Πρώτης  
    Ροδολίβους  
  ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Αλιστράτης  
  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ηράκλεια  
    Στρυμωνικό  


4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποιείται/συμπληρώνεται και το έντυπο υποβολής.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Οικ. 5987/466/24.5.2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories