Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 50/14.11.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2011 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: 50/14.11.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Εγκύκλιος για την εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

Αθήνα ,14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Αρ. Πρωτ. : 50

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αρ. πρωτ. 43/16.9.2011 (ΑΔΑ 4Α8Λ469ΗΚ5-2ΥΥ), και ειδικότερα αναφορικά με την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας), για την οποία είχαμε διατυπώσει σχετικό ερώτημα στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 απαντητικό έγγραφό του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας, το οποίο παραπέμπει και στην υπ’ αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για την περίπτωση που ιδρυτές της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι περιπτώσεις σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου μεταξύ συζύγων ή συγγενών α' ή β' βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) μπορούν να διεκπεραιωθούν και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, εάν και εφόσον οι εταίροι δεν επιθυμούν να συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η υπ' αριθμ. 602/1991 σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης