Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1215/31.7.1997 Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων(synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1215/31.7.1997
Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων(synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans)


ΠΟΛ.1215/31.7.1997 Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων(synthetic deposits)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρωτ.:1081560/10754/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1215

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου προσδιορισμού της απόδοσης συνθετικών καταθέσεων (synthetic deposits) ή δανείων (synthetic loans).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16α' του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α').

2. Οτι ο προσδιορισμός της απόδοσης κάθε ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος γίνεται με διαφορτετικό τρόπο.
3. Οτι οι συνθετικές καταθέσεις (synthetic deposits) ή δάνεια (synthetic loans) στην τυπική τους μορφή περιλαμβάνουν την ακόλουθη σειρά συναλλαγών:

α. Μία συναλλαγή όψεως (spot), αγοραπωλησίας συναλλάγματος κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων πωλεί (αγοράζει) ποσό ξένου νομίσματος έναντι δραχμών από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο.

β. Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μία προθεσμιακή (forward) πράξη αγοραπωλησίας συναλλάγματος κατά την οποία το ποσό του συναλλάγματος που πωλήθηκε (αγοράστηκε) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, αγοράζεται (πωλείται) από τον πρώτο των συμβαλλομένων, έναντι δραχμών.

γ. Το ποσό του ξένου νομίσματος, που ο πρώτος των αντισυμβαλλομένων έχει στη διάθεσή του για το διάστημα μεταξύ των πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot και forward) τοποθετείται σε κατάθεση, χρεωστικούς τίτλους κ.λπ.
Παρομοίως ο δεύτερος των συμβαλλομένων έχει τη δυνατότητα επένδυσης των δραχμών που έχει στη διάθεσή του για το ίδιο διάστημα.

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η απόδοση που προκύπτει από συνθετικές καταθέσεις (synthetic deposits) ή δάνεια (synthetic loans), είναι το γινόμενο της ποσοστιαίας απόδοσης από τις συναλλαγές αυτές με το αρχικό ποσό της ανταλλαγής.

2. Η ποσοστιαία απόδοση (w) της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει με την αφαίρεση της προθεσμιακής ισοτιμίας (F) από την τρέχουσα ισοτιμία των νομισμάτων (S) διαιρεμένης δια της τελευταίας. Περαιτέρω, ως τρέχουσα (spot) ισοτιμία νομισμάτων λαμβάνεται το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού του νομίσματος που ανταλλάσσεται spot με το ποσό του άλλου νομίσματος. Η προθεσμιακή ισοτιμία προσδιορίζεται με βάση τα επιτόκια των δύο νομισμάτων που ισχύουν εκείνη τη στιγμή και το χρόνο διάρκειας της προθεσμιακής πράξης.
Με βάση τα πιο πάνω, ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού της ποσοστιαίας απόδοσης έχει ως εξής:

(1 + r1t)
S - F S - S


(1 + r2t)

N =


S S
t ο χρόνoς διάρκειας της προθεσμιακής πράξης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης