Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1213/29.7.1997 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 21 του Ν. 2322/1995, σχετικά με στεγαστικά δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1213/29.7.1997
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 21 του Ν. 2322/1995, σχετικά με στεγαστικά δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Αθήνα 29 Ιουλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1079818/890/Δ-νση Τελών & ΕΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1213

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 & 21 του ν.2322/1995, σχετικά με στεγαστικά δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2214/1994 ρυθμίστηκαν θέματα χορήγησης στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (σχετικές εγκύκλιοι 1066578/5748/0014/ΠΟΛ. 1147/1994 και 1104714/8921/Δ0014/ΠΟΛ. 1239/1994. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και του άρθρου 21 του Ν.2322/1995, ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του Ν.2214/1994, ισχύουν από 12.7.1995 και στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Με τις συνδυασμένες αυτές διατάξεις το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει υποθήκη επί ακινήτων των δανειζομένων, προς ασφάλεια των πάσης φύσεως απαιτήσεών του εκ των χορηγουμένων από αυτό στεγαστικών δανείων, δυνάμει δανειστικών ή γενικά των αποδεικτικών των απαιτήσεών του εγγράφων.
Εξάλλου οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 1563/1985 για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, μέχρι 1.000.000 δρχ. για απόκτηση κατοικίας ή μέχρι 300.000 για αγορά οικοπέδου και για τους αναλογούντες στα ανωτέρω ποσά τόκους αφορούν και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την ανωτέρω διαδικασία, δεδομένου ότι και για τα δάνεια αυτά συντρέχει η βασική προϋπόθεση του χαρακτηρισμού τους ως ενυποθήκων, αφού όπως πραναφέρθηκε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δικαιούται οποτεδήποτε να εγγράψει υποθήκη. Για το πέραν όμως του απαλλασσόμενου ορίου ποσό δανείων και τους αναλογούντες επί του ποσού αυτού τόκους επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά Ο.Γ.Α. 20%).

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην εγκύκλιό μας 1104714/8921/Δ0014/ σχετικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά Ο.Γ.Α. 20%), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου
15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, στο πέραν του απαλλασσόμενου ορίου ποσό στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που χορηγούνται με ιδιωτικό έγγραφο, ή χορηγούνται μεν με συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά δεν παρέχεται με ιδιωτική βούληση δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, δεν έχουν εφαρμογή στα δάνεια που
χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για τις συναλλαγές της υπηρεσίας αυτής.
Τέλος σημειώνεται ότι οι απαλλακτικές διατάξεις, του άρθρου 62 του Ν.2214/1994 στις οποίες παραπέμπουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2322/1995, καλύπτουν απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου για την υποθήκη που εγγράφεται με βάση τη διάταξη αυτή και δεν αφορούν το ύψος των τελών χαρτοσήμου της σύμβασης δανείου.

2. Για πλήρη ενημέρωσή σας, κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 19 και 21 του Ν.2322/1995 και το άρθρο 62 του Ν.2214/1994.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης