1075062/19.9.2003

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι.Χ. ρυμουλκού με επικαθήμενο.

19 Σεπ 2003

Taxheaven.gr
1075062/19.9.03  Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ι.Χ. ρυμουλκού με επικαθήμενο

1075062

Σε συνέχεια του υπ αριθ. 1112289/1513/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001 εγγράφου μας, με το οποίο σας έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας για το ανωτέρω θέμα, συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2948/2001, όπως ισχύουν, τα τέλη κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων υπολογίζονται, από 1.1.2002, με βάση το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, προκειμένου για το ρυμουλκό (τράκτορ), επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας 205 ευρώ.

2. Σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός και η οφειλή των τελών κυκλοφορίας των 205 ευρώ για το ρυμουλκό (τράκτορ) αφορά το όχημα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή τον τύπο οχήματος για το οποίο εκδίδεται αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας (ρυμουλκού).
Αντίθετα, δεν καταλαμβάνει Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας, δηλαδή άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού) χωρίς την προσθήκη του ποσού των 205 ευρώ.

3. Εννοείται ότι εάν, μετά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (1.1.2002), στην τελευταία αυτή περίπτωση (Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο ρυμουλκό με επικαθήμενο) έχει καταβληθεί ως τέλη κυκλοφορίας και το ποσό των 205 ευρώ, το ποσό τούτο έχει καταβληθεί αχρεωστήτως.

Taxheaven.gr