Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1211/25.7.1997 Εγκαιρη λήψη μέτρων σε βάρος των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1211/25.7.1997
Εγκαιρη λήψη μέτρων σε βάρος των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών


 Αθήνα 25 Ιουλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1080018/6869/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1211

ΘΕΜΑ:Έγκαιρη λήψη μέτρων σε βάρος των οφειλετών ληξιπροθέσμων χρεών.

Εχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετώπισης οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών περιορίζεσθε στη λήψη ενός μόνο μέτρου το οποίο όμως δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις μια αδικαιολόγητη βραδύτητα στη λήψη μέτρων στην προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Επί του προκειμένου σας επισημαίνουμε ότι από την επόμενη ημέρα κατά την οποία τα προς το Δημόσιο χρέη καθίστανται ληξιπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Ε.Δ.Ε. και συνεπώς εκτελέσιμα, αρχίζει η δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών των χρεών αυτών, όπως ακριβώς ορίζει το άρθρο 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. Σημειωτέον ότι, αν συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Κ.Ε.Δ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα λήψης μέτρων κατά των οφειλετών των χρεών αυτών πριν ακόμα καταστούν ληξιπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση και τον όρο ότι θα εφαρμοσθούν τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου τούτου. Ετσι λοιπόν ο χρόνος λήψης μέτρων εκ μέρους σας είναι σαφώς προσδιορισμένος από τις προαναφερόμενες διατάξεις. Συνεπώς οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σε βάρος των οφειλετών υποδηλώνει αδυναμία παρακολούθησης των επιμέρους χρεών με κατάληξη τη δημιουργία όγκου εργασίας και εκκρεμοτήτων
στον τομέα των ανείσπρακτων χρεών, πράγμα που συνεπάγεται τη βραδύτητα είσπραξης αυτών ή ακόμη και τη μη είπραξή τους. Γι' αυτό προέχει η έγκαιρη είσπραξη των χρεών που είναι επακόλουθο της άμεσης παρακολούθησης αυτών μετά τη βεβαίωση τους υπό τη στενή του όρου έννοια. Αυτό σημαίνει άλλωστε και πιστή
εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων.


Για τα καθυστερούμενα χρέη, των οποίων η είσπραξη όντως είναι δύσκολη, έχετε στη διάθεσή σας τα προοβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις αναγκαστικά, ασφαλιστικά, διοικητικά και δικαστικά μέτρα (κατάσχεση κινητών, κατάσχεση ακινήτων κατάσχεση στα χέρια τρίτων, υποθήκη, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μη
χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων, κλείσιμο καταστήματος της επιχείρησης, προσωπική κράτηση και ποινική δίωξη).

Τα ανωτέρω μέτρα, για να είναι αποδοτικά θα πρέπει να παρακολουθούνται από τη στιγμή που λαμβάνονται μέχρι το πέρας αυτών. Ετσι π.χ. η επιβολή κατάσχεσης σε ακίνητη περιουσία για να έχει εισπρακτικό αποτέλεσμα επιβάλλεται να λάβει χώρα και ο πλειστηριασμός αυτής. Χωρίς τον πλειστηριασμό το μέτρο αυτό, πλην της διακοπής της παραγραφής, κανένα άλλο εισπρακτικό αποτέλεσμα δεν επιφέρει. Η λήψη των προαναφερόμενων μέτρων γίνεται ύστερα από εκτίμηση της όλης συμπεριφοράς των οφειλετών για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Επιτρέπεται και σωρευτική λήψη των μέτρων. Η απόδοση κάθε μέτρου, κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας σας θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, ώστε, τελικά να λαμβάνονται τα πλέον ενδεικνυόμενα και τελεσφόρα κατά περίπτωση μέτρα. Οι μεγαλοοφειλέτες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων δοθέντος ότι σ' αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο καθυστέρημα. Για τις Δ.Ο.Υ. που ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα, οι Η/Υ επιβάλλεται να εκδίδουν κάθε μήνα κατάσταση οφειλετών, που καθυστερούν την εξόφληση των χρεών τους. Η κατάσταση αυτή να αξιοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε με βάση την κατάσταση αυτή να δρομολογείται τα προβλεπόμενα σε βάρος των οφειλετών μέτρα. Για τις μη μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. να ελέγχονται κάθε μήνα τα ατομικά δελτία χρεών (Α.Δ.Χ.) των οφειλετών και να λαμβάνονται τα πλέον πρόσφορα κατά περίπτωση μέτρα.

Οι φορολογούμενοι - οφειλέτες να ειδοποιούνται με ατομικές ειδοποιήσεις για τα χρέη τους (άρθρο 4 του Κ.Ε.Δ.Ε.) καθώς και από τηλεφώνου, όπου ενδείκνυται, ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο τα παράπονα και οι αιτιάσεις αυτών σε βάρος των υπηρεσιών σας για μη ενημέρωσή τους κ.λπ.

Διανύουμε το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους που όπως είναι γνωστό έχει καθοριστική σημασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεδομένου ότι με την καταβολή περαιτέρω συστηματικών και εντατικών προσπαθειών εκ μέρους όλου του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. κατά το εξάμηνο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι και στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων προϋπολογισμού. Επιπλέον εντατικές προσπάθειες να καταβληθούν και για την είσπραξη των βεβαιωμένων εσόδων υπέρ νομικών προσώπων, Ειδικών Υπηρεσιών και τρίτων. Οι κύριοι Επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να συμβάλλουν στην επίτευξη των βεβαιωτικών και εισπρακτικών αποτελεσμάτων με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών κατά τις επισκέψεις τους που πραγματοποιούν στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης