Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1208/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας βαμβακοπαραγωγών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1208/24.7.1997
Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας βαμβακοπαραγωγών


ΠΟΛ.1208/24.7.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας βαμβακοπαραγωγών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24 Ιουλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1079318/3950/1001/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συν/τας βαμβακοπαραγωγών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. και  επί του ποσού της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας για τη χρήση 1996, οι αγρότες - βαμβακοπαραγωγοί, στην περίπτωση που δεν είχε αναγραφεί από τουςεκδότες στα στοιχεία αγοράς συσπόρου βάμβακος το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 1055635/2373/726/0014/ΠΟΛ.1165/22.5.1997. Ορισμένοι αγρότες - βαμβακοπαραγωγοί δεν συμπεριέλαβαν το ποσό της συνυπευθυνότητας στις αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1.1.1996 έως 31.12.1996), γιατί είχαν ήδη τύχει επιστροφής του φόρου (Φ.Π.Α.) πριν την έκδοση της Ε.ΔΥ.Ο. ΠΟΛ.1165/22.5.1997, με στοιχεία αγοράς στα οποία δεν είχε αναγραφεί από τους εκδότες το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας.

Προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας οι βαμβακοπαραγωγοί αυτοί, γίνεται δεκτό, κατ' εξαίρεση και  μόνο για τη χρήση 1.1.1996 έως 31.12.1996, να υποβάλουν συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής για το ποσό της συνυπευθυνότητας στις Δ.Ο.Υ. που είχαν υποβληθεί οι αρχικές αιτήσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στις συμπληρωματικές  αυτές αιτήσεις θα επισυνάπτονται:

α. Υπεύθυνες δηλώσεις των εκκοκιστηρίων, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά οι αριθμοί των εκδοθέντων στοιχείων αγοράς βάμβακος προς κάθε βαμβακοπαραγωγό, τα οποία δεν έχει αναγραφεί το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, η αγορασθείσα συνολική ποσότητα βάμβακος που αντιστοιχεί στα τιμολόγια αυτά, καθώς και το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας και

β1. Υπεύθυνες δηλώσεις των βαμβακοπαραγωγών, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί από τους ίδιους ή

β2. Εγγραφες βεβαιώσεις των Συνεταιριστικών Ενώσεων, στην περίπτωση που οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί μέσω των ενώσεων, στις οποίες θα αναγράφεται ότι στο συνολικό ποσό επιστροφής του φόρου που χορηγήθηκε σε κάθε αγρότη με την αρχική αίτηση επιστροφής δεν είχε συμπεριληφθεί το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, προς την οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλείται να ενημερώσει τις Συνεταιριστικές Ενώσεις σχετικά με τα παραπάνω και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της επιστροφής του φόρου στους αγρότες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης