Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1016/31.1.2003 Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1016/31.1.2003
Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.


ΠΟΛ.1016/31.1.2003 Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1010043/235/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Τηλέφωνο: 210-3375316

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Μη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από τον λογιστή.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, οι κατηγορίες των υπόχρεων, η ακριβής εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των συνυποβαλλόμενων εντύπων και καταστάσεων, ο τρόπος υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την 1003510/102/38/0014/15.3.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων των άρθρων 62, 64, 106, 107 και 117 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπογράφονται υποχρεωτικά από το λογιστή φοροτεχνικό τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν όπως καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που έχουν σχέση με την ευθύνη του.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπογραφή των εντύπων των βεβαιώσεων αποδοχών από το Λογιστή είναι υποχρεωτική, καθόσον αυτές συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Επειδή όμως από σχετικά αιτήματα προκύπτει ότι ορισμένοι φορείς δεν έχουν ήδη, προσαρμόσει τα μηχανογραφικά τους συστήματα για την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών ούτως ώστε να συμπληρώνονται τα στοιχεία του Λογιστή, γίνεται δεκτό, ότι στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που αφορούν χρονικό διάστημα 1/1 έως 31/12/2002 δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των στοιχείων του Λογιστή.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης