Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1197/3.7.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1197/3.7.1997
Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973


ΠΟΛ.1197/3.7.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 3 Ιουλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1071348/455/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η Φορ. Κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1197

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 ν.δ. 118/1973.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1036429/245/Α0013/ΠΟΛ. 1177/6.6.97 εγκύκλιας διαταγής μας, με την οποία σας δώσαμε οδηγίες για τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973, και με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα, σας εφιστούμε την προσοχή στα πιο κάτω:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύει, τα πιστοποιητικά του άρθρου 105 Ν.Δ.118/1973 είναι ετήσιας διάρκειας με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αφορούν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του Α.Ν.2039/39, εφόσον επιδιώκουν αποδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς, και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με τον όρο της αμοιβαιότητας και τα αλληλοβοηθητικά ταμεία περίθαλψης των εργατοϋπαλλήλων, για τα οποία τα χορηγούμενα πιστοποιητικά είναι διετούς διάρκειας. Μέσα στη διάρκεια της ετήσιας ή διετούς αντίστοιχα προθεσμίας του πιστοποιητικού επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου τούτου σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή καταστροφής του πρωτύπου, με ρητή μνεία στο αντίγραφο ότι τούτο εκδίδεται λόγω απώλειας κ.λπ. του πρωτοτύπου και ότι το πρωτότυπο είναι ανίσχυρο και απαγορεύεται η οποιαδήποτε επίκληση ή χρησιμοποίησή του. Αν το πρωτότυπο, στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δεν καταστράφηκε ή δεν απωλέσθηκε αλλά χρησιμοποιήθηκε για κατάρτιση μεταβιβαστικού συμβολαίου για ένα από αυτά, αιτιολογείται η έκδοση αντιγράφου ή νέου πιστοποιητικού για μεταβίβαση άλλου περουσιακού στοιχείου από άλλο συμβολαιογράφο.
Οδηγίες για τα παραπάνω σας είχαμε δώσει και με την υπ' αριθ. 1049150/546/Α0013/ΠΟΛ.1115/29.5.1991 εγκύκλια διαταγή μας, με την οποία σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8, και 17 του Ν.1947/1991.

2. Προκειμένου να αποφέυγονται προστριβές με τους φορολογουμένους σχετικά με την έκδοση αντιγράφων των χορηγουμένων πιστοποιητικών σας γνωρίζουμε περαιτέρω και τα ακόλουθα:

α) Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά αναγράφεται το σύνολο των μεταβιβασθέντων αιτία θανάτου ή δωρεάς περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο υπόχρεος σε φόρο με την αίτησή του ζητά την χορήγηση πιστοποιητικού για ένα μόνο από τα κληρονομιαία ή δωρηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή για ποσοστό αυτών, το εκδιδόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρεται στο συγκεκριμένο μόνο περιουσιακό στοιχείο ή στο ποσοστό αυτού.

β) Μέσα στη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφου αυτού για άλλη αιτία π.χ. αν το πρωτότυπο χορηγήθηκε για το προσωπικό αρχείο του φορολογουμένου και ζητείται αντίγραφο για μεταβίβαση.

γ) Αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό στον υπόχρεο, μέσα στη διάρκεια της ετήσιας ή διετούς προθεσμίας μπορείτε να χορηγήσετε κατ' εξαίρεση αντίγραφο και στον εκ προσυμφώνου με ρήτρα αυτοσύμβασης αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στο πρόσωπο του εκ προσυμφώνου πωλητή (π.χ. λόγω θανάτου αυτού) και με την ρητή μνεία ότι το αντίγραφο χορηγείται μόνο για την κατάρτιση της αυτοσύμβασης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης