Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Πίνακας υποχρεωτικών ρυθμίσεων εργασίας - Όρια ισχύος ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2012 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Άρθρα
Πίνακας υποχρεωτικών ρυθμίσεων εργασίας - Όρια ισχύος ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 6 14/2/2012 (Άρθρο 2 παρ. 4), Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία 14/2/2012, εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο, ήτοι μέχρι 14/5/2012.

Συνέπεια αυτού είναι, κατά την Π.Υ.Σ., οι εργοδότες, που δεσμεύονται είτε ως μέλη εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τις Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν λήξει είτε επειδή αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές (όχι όλοι οι εργοδότες αλλά ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ) και δεν έχει υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. μέχρι 14/5/2012, έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να περικόπτουν τα επιδόματα που προβλέπονται από αυτές, εκτός από τα α) Ωρίμανσης, β) Σπουδών, γ) Τέκνων, δ) Επικίνδυνης εργασίας.

Η περικοπή των επιδομάτων μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε στο μέλλον, εφόσον έχει γίνει από τον εργοδότη σχετική επιφύλαξη.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α - Κ)

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

 
A

 

Αγγειοπλαστών Φαγεντιανών κλπ.
ΣΣΕ 21/1/2011 Π.Κ. 5/25-1-2011
Υποχρεωτική από 17/2/2011 (ΥΑ 11337/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Αγγειοπλάστες Τροχού
ΣΣΕ από 15-12-2008 Π.Κ 2/13-1-2009
Έχει καταγγελθεί από 16-10-2010

 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΣΕ από 16/12/2010, Π.Κ. 56/17-12-2010

Έχει καταγγελθεί από 9-02-2012

 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων-Γεωτέχνες βλέπε Γεωτέχνες ΑΣΟ

Αεροπορικών εταιρειών βλέπε Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών

Αισθητικών βλέπε Συμβούλων Ομορφιάς

 

Αλλαντοβιομηχανίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 10/2-2-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Αμαξωμάτων Πλαίσια βλέπε Πλαίσια αμαξωμάτων

 

Αμμοβολών-χρωματιστών πλοίων, βιομηχανιών και πλωτών μέσων

ΣΣΕ από 17-5-2010 Π.Κ. 3/19-5-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Αναψυκτικών, Οινοποιίας, Ποτοποιίας κλπ.

ΣΣΕ  24/7/2009 Π.Κ. 52/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 249/33, ΦΕΚ 8 τ. β΄ της 13/1/2010)

Ισχύς από 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Απορρυπαντικών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 49/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11310/11 ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Αργυροχρυσοχοϊας, πολυτίμων λίθων κλπ. εργατοτεχνίτες

ΔΑ 7/2011 Π.Κ. 4/25-2-2011

Υποχρεωτική από 25/2/11 (ΥΑ 11324/11 ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 17-6-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 17-6-2013 + 3 μήνες = 17-9-2013

 

Αρτεργάτες

ΣΣΕ από 6-8-2008 Π.Κ. 105/6-8-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη:31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Αρχαιολόγων  μελών του Σ.ΕΚ.Α.

ΣΣΕ από 6-5-2010 Π.Κ. 7/3-6-2010

Ισχύς από: 2-5-2009 Λήξη 30-4-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Ασφαλιστικών εταιρειών - Θυγατρικές Τραπεζών

ΣΣΕ 29/7/09 Π.Κ. 49/3-8-2009

Υποχρεωτική από 3/8/09 (ΥΑ 4824/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 11-05-2012

B

 

Βαφεία, καθαριστήρια -μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια κλπ.

ΣΣΕ 19/6/2009 Π.Κ. 36/30-6-2009

Υποχρεωτική από 30/6/09 (ΥΑ 25791/09, ΦΕΚ 1775 τ. β΄ της 26/8/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει κατγγελθεί από 15-12-2009

Βιβλιοδετεία

ΣΣΕ από 7-7-2011 Π.Κ 31/11-8-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

Βιβλιοπωλείων, Εκδοτικών επιχειρήσεων κλπ.

ΣΣΕ από 14/12/2010 Π.Κ 59/21-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Βυρσοδεψεργατών

ΣΣΕ 18/6/2009 Π.Κ. 32/24-6-2009

Υποχρεωτική από 24/6/09 (ΥΑ 31189/09, ΦΕΚ 2331 τ. β΄ της 11/11/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

Γ

 

Γάλακτος Παστερίωσης εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 24/7/2009  Π.Κ. 54/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 35691/09 ΦΕΚ 2586 τ. β΄ της 31/12/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γαντοποιίας, Δέρματος Εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 10/4/2009 Π.Κ. 19/13-4-2009

Υποχρεωτική από 13/4/09 (ΥΑ 9881/10 ΦΕΚ 753 τ. β΄ της 1/6/10)

Ισχύς από 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Γεωλόγοι Βιομηχανίας

ΣΣΕ από 3-11-2009 Π.Κ. 58/25-11-2009

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνοι ΑΤΕΙ Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 27-1-2011 Π.Κ. 16/21-3-2011

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνων ΑΕΙ Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 15/9/2010 Π.Κ. 25/21-9-2010

Υποχρεωτική από 28/1/11 (ΥΑ 11338/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από:1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Γεωπόνων ΑΕΙ Βιοτεχνικών, Εμπορικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 10/7/2009 Π.Κ. 46/27-7-2009

Υποχρεωτική από 27/7/09 (ΥΑ 4823/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2008

Έχει καταγγελθεί από  07-02-2010

Γεωτέχνες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

ΣΣΕ από 26-5-2011 Π.Κ. 36/9-11-2011

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Γουνεργατών-τριών

ΣΣΕ από 6-6-2009 Π.Κ. 28/16-6-2009

Υποχρεωτική από 16-6-2009 (ΥΑ 27698/09 ΦΕΚ 2067 τ. β΄ της 24/9/2009.

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

Δ

 

Δενδροανθοκηπουροί Ν.Π.Ι.Δ.

YΑ 49545/2008

Ισχύς από 1-1-2008

 

Δενδροανθοκηπουροί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 29/1-10-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Δερμάτων ακατεργάστων εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 2/6/2009 Π.Κ. 27-16-6-2009

Υποχρεωτική από 16/6/09 (ΥΑ 4825/10 ΦΕΚ 309 τ. β΄ της 23/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Δημοσιογράφοι περιοδικού-ηλεκτρονικού τύπου μελών ΣΕΠΤ

Δ.Α. 7/2012 Π.Κ. 5/17-2-2012

Ισχύς από: 24-3-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 24-3-2014 + 3 μήνες = 24-7-2014

 

Δημοσιογράφων εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων

ΔΑ 12/08 Π.Κ. 5/11-6-2008

Υποχρεωτική από 12/6/08 (ΥΑ 51873/08, ΦΕΚ 1401 τ. β΄ της 16/7/08)

Ισχύς από 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας
ΣΣΕ 04/04/2012  Π.Κ. 5 /24-4-2012
Ισχύς από 01-01-2011    Λήξη : 31-12-2013

 

Διαχειρίστριες εταιρείες ΑΝ 89/67
ΣΣΕ από 7-4-2011 Π.Κ. 21/11-4-2011
Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2012

 

Διαγνωστικών κέντρων, Ιατρικών εργαστηρίων
Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011
Έχει καταγγελθεί απο 1-3-2012

 

Δικηγορικών γραφείων
Δ.Α. 53/2008 Π.Κ. 34/14-11-2008
Ισχύς από 1-1-2008
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ε

 

Εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών κλπ.
ΣΣΕ 16/12/2010 Π.Κ. 62/28-12-2010
Υποχρεωτική από 28/12/10 (ΥΑ 11320/11 ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-12-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-12-2013 + 3 μήνες = 1-3-2014 

Εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολικών μονάδων ΤΕΕ
ΣΣΕ 20/12/10 Π.Κ. 9/1-2-2011
Υποχρεωτική από 1/2/11 (ΥΑ 11333/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-9-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-9-2013 + 3 μήνες = 1-12-2013

 


Εκπαιδευτικών ιδιωτικών α΄βάθμιας και β΄βάθμιας γενικής εκπαίδευσης
ΔΑ 31/2010, Π.Κ. 18/7-7-2010
Υποχρεωτική από 7/7/10 (ΥΑ 11331/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από 20/2/2010
Καταγγέλθηκε από 15-3-2012

 
Εκπαιδευτικών ιδιωτικών ΙΕΚ όλης της χώρας
ΔΑ 10/2011 Π.Κ. 6/5-4-2011
Υποχρεωτική από 5/4/11 (ΥΑ 11323/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από 1-12-2010
Έχει καταγγελθεί από 30-03-2012

 
Ελαστικών αυτοκινήτων
ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 44/7-12-2010
Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11313/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Εμπορικών Επιχειρήσεων
-OIYE-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: ΣΣΕ από 4-3-2011 Π.Κ 14/17-3-2011
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013
-ΣΕΛΠΕ: ΣΣΕ από 9/1/2012 Π.Κ 2/26-1-2012
Ισχύς από: 1-1-2010
Έχει καταγγελθεί από 20-4-2012

 

Επισιτιστικά καταστήματα (Περίπτωση Ι, Περίπτωση ΙΙ)
ΔΑ 36/2010 Π.Κ. 19/2-8-2010
Υποχρεωτική από 2/8/10 (ΥΑ 11330/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 15-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Εργοδηγών, σχεδιαστών βιομηχανικών επιχειρήσεων
ΣΣΕ 23/11/2010 Π.Κ. 54/9-12-2010
Υποχρεωτική από 10/12/10 (ΥΑ 11308/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)
Ισχύς από: 1-1-2010
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Εφημερίδων Αθηνών Υπάλληλοι
ΣΣΕ 17/7/2008 Π.Κ. 66/1-8-2008
Υποχρεωτική από 1/9/08 (ΥΑ 83870/08, ΦΕΚ 2558 τ. β΄ της 18/12/08)
Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (άρθρου 3): 31-12-2009

 

Εφημερίδων Αθηνών Συντάκτες
ΣΣΕ 15/7/08  Π.Κ. 57/16-7-2008
Υποχρεωτική από 17/7/08 (ΥΑ 63676/08)
Ισχύς από 1-1-2008 Λήξη 31-12-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Εφημερίδων Μακεδονίας, Θράκης (πλην Θεσσαλονίκης) Συντάκτες
ΔΑ 7/2010 Τ.Ο. 1/2010
Υποχρεωτική από 8/3/10 (ΥΑ 9659/10, ΦΕΚ 735 τ. β΄ της 28/5/10)
Ισχύς από 1-1-2009
Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ζ

Ζαχαρωδών προϊόντων

ΣΣΕ 29/7/2010 Π.Κ. 20/6-8-2010

Υποχρεωτική από 6/8/10 (ΥΑ 11302/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ζυμών αρτοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 43/17-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11317/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ζωοτροφών, Πτηνοτροφών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 46/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11314/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Η

 

Ηθοποιοί εθνικού θεάτρου

ΣΣΕ από 16-3-2011 Π.Κ. 18/23-3-2011

Ισχύς από 2-10-2010 Λήξη: 1-10-2012

 

Ηθοποιοί ελευθέρου θεάτρου

Π.Κ 19/31-3-2011

Ισχύς από: 1-2-2011 Λήξη: 31-12-2012

 

Ηθοποιοί Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος

ΣΣΕ από 17-3-2011 Π.Κ 17/23-3-2011

Ισχύς από: 1-10-2010 Λήξη: 30-9-2012

 

Ηλεκτρονικοί ανωτέρων σχολών

ΣΣΕ 26/5/08 Π.Κ. 34/10-6-2008

Υποχρεωτική από 10/6/08 (ΥΑ 56271/08, ΦΕΚ 1520 τ. β΄ της 1/8/08)

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ηλεκτρονικών Hardware βλέπε Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό

 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσωπικό, τεχνικών hardware (εκτός βιομηχανίας)

ΣΣΕ 23/12/2010 Π.Κ. 3/19-1-2011

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11335/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από 1/1/2010 Λήξη: 31/12/2011

Έχει καταγγελθεί από 24-4-2012

 

Ηλεκτροτεχνιτών βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 21/2/11 Π.Κ. 15/21-3-2011

Υποχρεωτική από 1/4/11 (ΥΑ 11340/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ηλεκτροτεχνιτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων, εργοληπτών, ανελκυστήρων

ΣΣΕ από 5/11/2010 Π.Κ. 60/23-12-2010

Υποχρεωτική από 23/12/10 (ΥΑ 11319/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 5/11/2010 Π.Κ. 60/23-12-2010

Υποχρεωτική από 23/12/10 (ΥΑ 11319/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Θ

 

Θεάτρου τεχνικοί (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κλπ.)

ΣΣΕ από 18-4-2011 Π.Κ. 23/19-4-2011

Ισχύς από: 1-5-2011 Λήξη: 31-12-2012

 

Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων

ΣΣΕ από 2-12-2010 Π.Κ 41/3-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (τριετής): 31-12-2012

Ι

Ιατρικοί επισκέπτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ 29/24-6-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής

Υ.Α. 49539/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας

ΣΣΕ 11/6/2009 Π.Κ. 33/24-6-2009

Υποχρεωτική από 24/6/09 (ΥΑ 24086/09, ΦΕΚ 1591 τ. β΄ της 4-8-2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Ιπποφορβεία

ΥΑ 49536/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ιχθυολόγοι

ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ 37/25-11-2011

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2012

 

Κ

Καθαριστριών Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 23/12/2010 Π.Κ. 4/20-1-2011

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11334/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (2 έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας

ΣΣΕ από 4-8-2010 Π.Κ 19/5-8-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Καπνού μεταποίησης εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 27/3/08 Π.Κ. 10/2-4-2008

Υποχρεωτική από 2/4/08 (ΥΑ 37844/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Καπνού πραγματογνώμονες

ΣΣΕ από 3-9-2007 Π.Κ 85/26-9-2007

Ισχύς από: 1-1-2007 Λήξη: 31-12-2007

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Κέντρα Αποκατάστασης

Δ.Α. 27/2011 Π.Κ 15/4-1-2011

Ισχύς από: 1-4-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-4-2014 + 3 μήνες = 1-7-2014

 

 

Κεραμοποιών

ΣΣΕ 21/1/2011 Π.Κ. 6/25-1-2011

Υποχρεωτική από 17/2/11 (ΥΑ 11350/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης τεχνικών

ΣΣΕ από 2/8/2010 Π.Κ. 18/4-8-2010

Υποχρεωτική από 4/8/10 (ΥΑ 11301/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κινηματογράφων προσωπικό

Δ.Α. 24/2011 Π.Κ 16/12-1-2012

Ισχύς από: 8-4-2011

Έχει καταγγελθεί από 20-4-2012

 

Κλινικών (ΣΕΚ, Σύγχρονες)

Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011

Έχει καταγγελθεί από 1-3-2012

 

Κλωστοϋφαντουργίας

Δ.Α  18/2009 Π.Κ. 11/9-7-2009

Υποχρεωτική από 9/7/09 (ΥΑ 26002/09 ΦΕΚ 1811 τ. β' της 1/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί απο 15-12-2009

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Ν.Π.Ι.Δ.

Υ.Α. 49532/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Βιομηχανίας

ΣΣΕ από 28-11-2008 Π.Κ. 158/11-12-2008

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί Παιδικών Σταθμών

ΣΣΕ από 8-10-2009 Π.Κ 55/22-10-2009

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κονσερβοποιίας και αλιπάστων εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 2/12/2010 Π.Κ. 1/5/1-1-2011

Υποχρεωτική από 19/4/11 (ΥΑ 11347/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κρέατος καταστήματα πώλησης όλης της χώρας

ΣΣΕ 16/12/2010 Π.Κ. 63/28-12-2010

Υποχρεωτική από 28/12/10 (ΥΑ 11342/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Κρέατος Αθηνών-Πειραιώς

ΔΑ 55/2008 Π.Κ. 35/14-11-2008

Υποχρεωτική από 14/11/08 (ΥΑ 83758/08, ΦΕΚ 2541 τ. β΄ της 15/12/08)

Ισχύς από 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

ΚΤΕΛ προσωπικό

Δ.Α. 50/2010 Π.Κ. 26/16-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 28-3-2012

 

Κτηνίατροι (ΣΑΕΠΦΚ)

ΣΣΕ από 1-10-2009 Π.Κ. 57/24-11-2009

Ισχύς από: 1-1-2009 Λήξη (μονοετής): 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Κτηνίατροι Ν.Π.Ι.Δ.

Υ.Α. 49526/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Κυτιοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 7/7/2009 Π.Κ. 43/24-7-2009

Υποχρεωτική από 24/7/09 (ΥΑ 489/09, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 
 

Λ

Λατομείων πέτρας-χώματος εργατοτεχνίτες

ΔΑ 51/09 Π.Κ. 31/27-11-2009

Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 4726/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

Λιθογραφείων επιχειρήσεις γραφικών τεχνών

ΔΑ 33/2009 Π.Κ. 19/5-8-2009

Υποχρεωτική από 5/8/09 (ΥΑ 4725/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

 

Λιπασμάτων εταιρείες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 47/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11318/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών επιχειρήσεων (Ομοιοεπαγγελματική)

ΔΑ 45/2009 Π.Κ. 25/2-11-2009

Υποχρεωτική από 2/11/09 (ΥΑ 580/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Μ

Μακαρονοτεχνιτών

ΣΣΕ από 19-12-2011 Π.Κ 38/27-12-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

Μαρμαροψηφίδων

Δ.Α. 53/2009 Π.Κ. 33/27-11-2009

Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 5062/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

Μαρμάρων κοπή - επεξεργασία

ΔΑ 50/2009 Π.Κ. 30/23-11-2009

Υποχρεωτική από 18/12/09 (ΥΑ 409/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 21/6/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

Μεσιτών ασφαλίσεων

ΣΣΕ από 9-6-2011 Π.Κ. 28/23-6-2011

Ισχύς από 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Μετάλλου και μεταλλουργικών επιχειρήσεων (Βιοτεχνία)

ΣΣΕ από 16-10-2010 Π.Κ. 51/9-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2012

 

 

 

Μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 26-5-2011 Π.Κ 32/22-8-2011 (Διορθωτική: ΣΣΕ από 30-8-2011     Π.Κ. 34/13-9-2011 - τροποποίηση άρθρου)

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

 

Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΔΑ 43/2009 Π.Κ. 26/4-11-2009

Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 579/10, ΦΕΚ 44 τ. β΄ της 21/1/10)

Ισχύς από 30-6-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

Μηχανικών ΑΕΙ - ΤΕΙ βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών επιχ/σεων (ΟΣΕΤΕΕ)

ΣΣΕ 22/11/2010 Π.Κ. 52/9-12-2010

Υποχρεωτική από 10/12/10 (ΥΑ 11309/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

 

Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

ΣΣΕ από 4-10-2010 Π.Κ. 34/25-10-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών οργάνων

Υ.Α. 49530/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

 

Μουσικοί - τραγουδιστές

ΣΣΕ από 26-7-2010 Π.Κ 27/30-9-2010

Ισχύς από: 1-8-2010 Λήξη: 31-7-2012

 

 

Μυλεργατών

Δ.Α. 3/2012 Π.Κ 6/20-2-2012

Ισχύς από: 7-9-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 7-9-2014 + 3 μήνες = 7-12-2014

 

 

Μωσαϊκών Πλακών, Τσιμεντοπλακών, Πλακοποιίας

ΔΑ 57/2009 Π.Κ 35/22-12-2009

Υποχρεωτική από 22/12/09 (ΥΑ 5063/10, ΦΕΚ 337 τ. β΄ της 29/3/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

                                                                                                        Ν

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Μεταλλουργικών)

ΣΣΕ 30/4/2009 Π.Κ. 20/4-5-2009

Υποχρεωτική από 4/5/09 (ΥΑ 19738/09, ΦΕΚ 1208 τ. β΄ της 19-6-2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ηλεκτρολόγων)

ΣΣΕ 28/4/2009 Π.Κ. 2/5-5-2009 (Τ.Ο. 5/2009)

Υποχρεωτική από 12/6/09 (ΥΑ 24085/09, ΦΕΚ 1483 τ. β΄ της 23-7- 2009)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (Ξύλου)

ΣΣΕ από 7-5-2010 Π.Κ 2/14-5-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ναυτιλιακά πρακτορεία - Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

ΣΣΕ από 23-12-2011 Π.Κ 1/9-1-2012

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ν.Π.Ι.Δ.

Υ.Α. 49524/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Ξ

Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

ΣΣΕ από 2-3-2010 Τ.Ο. 2/2010

Ισχύς από: 1-11-2009 Λήξη: 31-10-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Ξεναγών Β. Ελλάδος

ΣΣΕ από 30-4-2010 Π.Κ 2/10-5-2010 (ΤΟ 7/2010)

Ισχύς από: 1-5-2010 Λήξη: 30-4-2012

 

 

Ξεναγών Κερκύρας

ΣΣΕ από 19-5-2011 Π.Κ 2/2-6-2011

Ισχύς από: 1-5-2011 Λήξη: 30-4-2012

 

 

Ξεναγοί Κρήτης - Σαντορίνης

Π.Κ 2/26-4-2011

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Ξεναγοί Κω

ΣΣΕ από 18-2-2011 Π.Κ 1/16-3-2011 (ΤΟ 1/2011)

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Ξεναγοί Ρόδου

ΣΣΕ από 16-4-2011 Π.Κ. 2/16-4-2011 (ΟΜ 2/2011)

Ισχύς από 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Ξένων Αεροπορικών εταιρειών

ΣΣΕ από 21-5-2010 Π.Κ. 6/2-6-2010

Ισχύς από 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Έχει καταγγελθεί  από 12-3-2012

 

Ξένων Πρεσβειών

Υ.Α. 49559/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας

ΣΣΕ 22/7/2010 Π.Κ. 21/6-8-2010

Υποχρεωτική από 6/8/10 (ΥΑ 11351/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από  18-4-2012

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

ΣΣΕ από 23/7/2010 Π.Κ. 22/6-8-2010

Υποχρεωτική από 6/8/10 (ΥΑ 16016/11, ΦΕΚ 1993 τ. β΄ της 8/9/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Κέρκυρας

ΔΑ 62012 Π.Κ.8 / 04-04-2012

Ισχύς από: 22-09-2011

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου

ΣΣΕ 20/7/2010 Π.Κ. 16/29-7-2010

Υποχρεωτική από 3/11/10 (ΥΑ 11306/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων

ΣΣΕ από 2-8-2010 Π.Κ. 30/4-10-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ρόδου

ΣΣΕ από 30-9-2010 Π.Κ. 5/30-9-2010 (ΤΟ 13/2010)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Ξύλου

ΔΑ 52/09, Π.Κ. 23/12-10-2009

Υποχρεωτική από 27/11/09 (ΥΑ 4727/10, ΦΕΚ 342 τ. β΄ της 30/3/10)

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

Ο

 

Οδηγών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου  Ελλάδος

ΣΣΕ 30/6/2010 Π.Κ. 4/22-10-2010 (ΤΟ 14/2010)

Υποχρεωτική από 24/11/10 (ΥΑ 11307/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

 

Οδηγών Βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων

ΔΑ 56/2010 Π.Κ. 29/7-1-2011

Υποχρεωτική από 7/1/11 (ΥΑ 11325/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-7-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-7-2013 + 3 μήνες = 1-10-2013

 

 

Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κλπ αυτοκινήτων όλης της χώρας

ΔΑ 37/2010 Π.Κ. 24/7-20-2010

Υποχρεωτική από 7/10/10 (ΥΑ 11327/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17-6-2011)

Ισχύς από: 1-1-2010

Καταγγέλθηκε από 12-4-2012

 

 

Οδηγών σκυροδέματος όλης της χώρας

Δ.Α. 41/2010 Π.Κ. 20/24-9-2010

Ισχύς από: 23-3-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 23-3-20143 + 3 μήνες = 23-6-2013

 

Οδηγών Σκυροδέματος Ν. Αττικής

Δ.Α. 14/2010 Π.Κ. 5/27-4-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 9-4-2012

 

Οδηγών ΤΑΧΙ

Δ.Α. 43/2010 Π.Κ. 25/7-10-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011

Ισχύς από: 1-4-2010 Λήξη: 31-3-2012

 

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

ΣΣΕ από 30-4-2010 Π.Κ. 3/3-5-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Κω

ΣΣΕ από 8-8-2011 Π.Κ. 1/10-8-2011 (ΤΟ 7/2011)

Ισχύς από: 1-4-2011 Λήξη: 28-2-2012

 

Οδοντοτεχνίτες Α.Π.Π.

ΣΣΕ από 6-7-2011 Π.Κ. 10/27-7-2011 (ΤΟ 6/2011)

Ισχύς από: 1-1-2011 - εκτός αποδοχών από: 1-6-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Οικοδόμων ελευθέρων όλης της χώρας

ΣΣΕ 14/7/2009 Π.Κ. 45/24-7-2009

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α41/ΟΕ/1  03-05-2012

 

Οικοδόμων μονίμων συνεργείων

ΔΑ 49/2009 Π.Κ. 29/23-11-2009

Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 405/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 7-1-2010

 

 

Οίκοι ευγηρίας

 

Δ.Α. 20/2011 Π.Κ 12/22-11-2011
Έχει καταγγελθεί απο 1-3-2012

 

 Οινολόγοι

ΣΣΕ από 29-9-2008 Π.Κ. 149/11-11-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη (για δύο έτη): 31/12/2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Οινοπνευματοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 42/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11312/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Οξοποιίας, Ποτοποιίας, οινοποιίας Ν. Ηρακλείου Κρήτης

(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΟΕΒ&ΕΝΗ)

ΣΣΕ από 3-10-2011 Π.Κ. 35/24-10-2011

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη: 31/12/2012

(ΣΕΠΧΒΝΗ - ΣΒΚ - ΠΑΣΕΓΕΣ)

Δ.Α. 27/2010 Π.Κ. 16/21-6-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Π

Παιδικών Σταθμών και νηπιαγωγείων περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων

Δ.Α. 16/2010 Π.Κ. 7/4-5-2010

Έχει καταγγελθεί από 29-12-2010

 

Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας

Υ.Α. 49541/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

 

Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης

Π.Κ. 8/26-2-2009

Έχει καταγγελθεί από 12-03-2010

 

Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεις

Δ.Α. 51/2010 Π.Κ. 27/23-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας - Security

ΣΣΕ από 1-9-2011 Π.Κ. 33/7-9-2011

Ισχύς από: 1-1-2011 Λήξη (τριετής) 31-12-2013

 

Περιοδευόντων πωλητών - πλασιέ

ΣΣΕ 29/11/2010 Π.Κ. 53/9-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11332/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Περιοδεύοντες πωλητές Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Δ.Α. 35/2010 Π.Κ. 4/27-7-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πετρελαίου αργού

Δ.Α. 8/2010 Π.Κ. 3/12-3-2010

Υποχρεωτική από 12/3/10 (ΥΑ 6625/10 ΦΕΚ 558, τ.β΄ της 30/4/2010)

Ισχύς από: 9-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Πετρελαίου και υγραερίων επιχειρήσεις

ΣΣΕ 17/12/2010 Π.Κ. 65/29-12-2010

Υποχρεωτική από 10/1/11 (ΥΑ 11344/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη 31-12-2012

 

Πλαισίων αμαξωμάτων

ΣΣΕ από 16-10-2010 Π.Κ. 40/26-11-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πλαστικών βιομηχανιών εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 48/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11311/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας και βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια

ΔΑ 14/2009 Π.Κ. 7/19-6-2009

Υποχρεωτική από 19/6/09 (ΥΑ 24040/09, ΦΕΚ 1625 τ. β΄ της 6/8/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί απο 15-12-2009

 

ΠΟΕ - ΟΤΑ

ΣΣΕ από 31-1-2011  Π.Κ. 8/31-1-2011

Έχει καταγγελθεί από 17-03-2011

 

ΠΟΠ - ΟΤΑ

ΣΣΕ από 7-2-2011 Π.Κ. 11/7-2-2011

Έχει καταγγελθεί από 09-09-2011

 

Πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. και ψυκτικών

ΣΣΕ 4/10/2010 Π.Κ. 35/2-11-2010

Υποχρεωτική από 2/11/10 (ΥΑ 11305/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτικών μηχανικών, Μηχανοδηγών κλπ. Ν. Ηρακλείου-Λασιθίου

ΣΣΕ από 1/3/2010 Π.Κ. 1/26-3-2010 (ΤΟ 4/2010)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτικών μηχανικών Κλινικών

Δ.Α. 17/2011 Π.Κ. 9/2-11-2011

Ισχύς από: 4-2-2010

Έχει καταγγελθεί από 15-01-2011

 

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 24/9/2010  Π.Κ. 31/13-10-2010

Υποχρεωτική από 13/10/10 (ΥΑ 16017/11, ΦΕΚ 1989 τ. β΄ της 7/9/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων ανατολικής Κρήτης

ΔΑ 46/2010 Π.Κ. 5/15-11-2010  (ΤΟ5/2010)

Υποχρεωτική από 19/11/10 (ΥΑ 11322/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Πρακτορειακών μελών Δ.Ν.Ε.

ΣΣΕ από 2-2-2011 Π.Κ. 12/16-2-2011

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (διετής): 31/12/2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Προσωπικού  γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων βλέπε Υπάλληλοι γραφείου βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 25/9-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Ρ

Ραδιοφωνικών σταθμών υπάλληλοι

Δ.Α. 16/2011 Π.Κ. 1/3-11-2011

Ισχύς από: 1-6-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-6-2013 + 3 μήνες = 1-9-2013

 

Ραδιοφώνικών σταθμών συντάκτες

ΣΣΕ από 8-12-2008 Π.Κ. 92/11-12-2008

Υποχρεωτική από 11/12/08 (ΥΑ 10636/09, ΦΕΚ 482 τ. β΄της 16/3/09)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 
Ραδιοφώνικών σταθμών τεχνικών (ηλεκτρονικοί - ηχολήπτες)

Δ.Α. 8/2012 Π.Κ. 7/28-2-2012

Ισχύς από: 26-10-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 26-10-2014 + 3 μήνες = 26-1-2015

 

Ραδιοτηλεφωνητών-τριών Ραδιοταξί

ΣΣΕ από 30/1/2012 Π.Κ. 3/6-2-2012

Ισχύς από: 1-1-2012

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2015 + 3 μήνες = 1-4-2015

 

Ρυμουλκών βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 8-9-2010 Π.Κ. 23/9-9-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Σ
Σιδηροβιομηχανίας

Δ.Α. 18/2011 Π.Κ. 10/7-11-2011

Ισχύς από: 1-7-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-7-2013 + 3 μήνες = 1-10-2013

 

Σκυροδέματος Ν. Αττικής

Δ.Α. 14/10 Π.Κ. 5/27-4-2010

Ισχύς από 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 09-04-2012

 

Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας εργατοτεχνιτών

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 50/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11316/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 
Σταφυλεργάτες Ν. Ηρακλείου

ΣΣΕ από 29-7-2011 Π.Κ. 3/22-8-2011 (ΤΟ 5/2011)

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2015 + 3 μήνες = 1-4-2015

 

Συμβολαιογραφείων προσωπικό

ΣΣΕ από 31-7-2008 Π.Κ. 146/3-11-2008

Ισχύς από: 1-7-2008

Έχει καταγγελθεί  από 05-02-2010

 

Σύμβουλοι Ομορφιάς

ΣΣΕ από 31-5-2010 Π.Κ. 12/6-7-2010

Ισχύς από 1.1.2010

Έχει καταγγελθεί από 11-4-2012

 
Συντάκτες ΕΣΗΕΑ

ΣΣΕ από 15-7-2008 Π.Κ. 57/16-7-2008

Υποχρεωτική από 17/7/08 (ΥΑ 63676/08, ΦΕΚ 1928 τ. β΄ της 18/9/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Συντάκτες Εφημερίδων Θεσσαλονίκης - Στ. Ελλάδος - Εύβοιας

ΣΣΕ από 26-6-2009 Π.Κ. 3/29-6-2009

Ισχύς από: 1-5-2009 Λήξη: 30/4/2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Συντάκτες Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης

Δ.Α. 7/2010 Π.Κ. 1/26-2-2010

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

 

Συντάκτες Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων

Δ.Α. 12/2008 Π.Κ. 5/11-6-2008

Υποχρεωτική από 12/6/08 (ΥΑ 51873/08, ΦΕΚ 1401 τ. β΄ της 16/7/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

 

Συντάκτες περιοδικού τύπου

Υ.Α. 49548/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Σφαγής - Κονσερβοποιίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 7/31-1-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας και καλυμμάτων αυτοκινήτων εργατοτεχνίτες  όλης της χώρας

ΣΣΕ 5/6/2009 Π.Κ. 26/16-6-2009

Υποχρεωτική από 16/6/09 (ΥΑ 27697/09, ΦΕΚ 2078 τ. β΄ της 28/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Τεχνικών Εταιρειών, Μελετητικών, Κατασκευαστικών κλπ. εταιρειών

Δ.Α. 4/2011 Π.Κ. 2/27-1-2011

Έχει καταγγελθεί από 06-05-2011

 

Τεχνικών Εταιρειών, Κατασκευαστικών κλπ. Περιοχής Αθ.Πειρ.Περιφ.

ΣΣΕ από 12/2/2009 Π.Κ. 10/6-3-2009

Υποχρεωτική από 29/6/09 (ΥΑ 26990/09, ΦΕΚ 1997 τ. β΄ της 10/9/09)

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 


Τεχνικών Τύπου ΕΤΗΠΤΑ

ΣΣΕ από 24-7-2008 Π.Κ. 100/30-7-2008

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Τεχνολόγοι τροφίμων (ΠΕΤΤ - ΣΕΒ - ΣΕΒΤ)

Δ.Α. 49/2010 Π.Κ. 28/29-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (ετήσια): 31-12-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Τεχνολόγοι τροφίμων (ΓΣΕΒΕΕ - ΠΕΠΤ)

ΣΣΕ από 2/9/2010 Π.Κ. 64/29-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Τηλεοπτικών σταθμών (δημοσιογράφοι)

ΣΣΕ από 10/9/2008 Π.Κ. 70/11-9-2008

Υποχρεωτική από 12/9/08 (ΥΑ 63677/08)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Έχει καταγγελθεί από 23-04-2010

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Β. Ελλάδος (τοπικής εμβέλειας)

Δ.Α. 1/2012 Π.Κ. 2/15-2-2012

Ισχύς από 2-9-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Β. Ελλάδος (εθνικής εμβέλειας)

Δ.Α. 38/2010  Π.Κ. 23 /30-9-2010
Έχει καταγγελθεί από  08-02-2011

 

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Κρήτης

Δ.Α. 4/2012 Π.Κ. 4/15-2-2012

Ισχύς από 2-9-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Ν. Αττικής (εθνικής εμβέλειας)

ΔΑ 26/2011  Π.Κ. 17/8-2-2012

Ισχύς από 28-4-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 28-4-2014 + 3 μήνες = 28-7-2014

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Ν. Αττικής (τοπικής εμβέλειας)

Δ.Α. 23/2010 Π.Κ. 11/4-6-2010

Έχει καταγγελθεί από 24-01-2011

 

Τηλεοπτικών σταθμών Τεχνικών Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Δ.Α. 2/2012 Π.Κ. 3/15-2-2012

Ισχύς από: 2-9-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 2-9-2014 + 3 μήνες = 2-12-2014

 

Τηλεοπτικών σταθμών υπάλληλοι

ΣΣΕ 24/9/2008 Π.Κ. 73/1-10-2008

Υποχρεωτική από 2/10/08 (ΥΑ 87808/08 ΦΕΚ 119 τ. β΄ της 27/1/09)

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 
Τουριστικοί συνοδοί

Δ.Α. 15/2010 Π.Κ. 6/30-4-2010

Ισχύς από: 18-11-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 
Τουριστικών γραφείων (ΠΑΣΕΝΤ - ΗΑΤΤΑ- ΓΕΠΟΕΤ)

Δ.Α. 12/2011 Π.Κ. 7/28-9-2011

Ισχύς από: 4-2-2010

 Έχει καταγγελθεί από 20-4-2012

 

 
Τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 26/13-5-2011

Ισχύς από 1-4-2011 Λήξη: 31-3-2012

 

Τραπεζών (ΟΤΟΕ)

Δ.Α. 37/2009 Π.Κ. 21/30-9-2009

Ισχύς από: 4-6-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 
Τσιμεντοβιομηχανίας

ΣΣΕ από 2-12-2010 Π.Κ. 55/17-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 
Τσιμεντολίθων

Δ.Α. 48/2009 Π.Κ. 28/23-11-2009

Υποχρεωτική από 24/11/09 (ΥΑ 404/10, ΦΕΚ 56 τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Τυπογράφοι επαρχιακών εφημερίδων (πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης)

Δ.Α. 5/2012 Π.Κ. 1/9-2-2012

Ισχύς από: 17-9-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 17-9-2014 + 3 μήνες = 17-12-2014

 

Τυποποιημένων τροφίμων

ΣΣΕ από 24/7/2009 Π.Κ. 56/26-10-2009

Υποχρεωτική από 4/11/09 (ΥΑ 5870/10, ΦΕΚ 390 τ. β΄ της 6/4/10)

Ισχύς από: 1-1-2008

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 
Τυροκομικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 24/7/2009  Π.Κ. 53/12-10-2009

Υποχρεωτική από 20/10/09 (ΥΑ 35690/09, ΦΕΚ 2586 τ. β΄της 31/12/09)

Ισχύς από: 1-1-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Υ

Υπαλλήλων γραφείων Βιοτεχνικών - Βιομηχανικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 6/12/10 Π.Κ. 58/20-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11345/11 ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη: 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Υποδηματεργατών - τριών και επιδιορθωτών όλης της χώρας

ΣΣΕ 17/6/09 Π.Κ. 35/30-6-2009

Έχει καταγγελθεί από 15-12-2009

 

Υποθηκοφυλακείων προσωπικό

Δ.Α. 15/2011 Π.Κ. 8/1-11-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Φ

Φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 6/7/2009 Π.Κ. 50/7-9-2009

Υποχρεωτική απο 7-9-2009 (ΥΑ 486/10 ΦΕΚ 55 τ. Β' της 25-01-10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 19-01-2010

 

Φαρμακοποιοί επιστήμονες

ΣΣΕ από 14/3/2011 Π.Κ. 24/6-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών

ΣΣΕ 12/6/2008 Π.Κ. 40/19-6-2008

Υποχρεωτική από 20/6/08 (ΥΑ 56273/08 ΦΕΚ 1637 τ. β΄ της 14/8/08)

Ισχύς από: 1-7-2008 Λήξη: 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΑ 42/2010 Π.Κ. 21/29-9-2010

Υποχρεωτική από 29/9/10 (ΥΑ 1418/11, ΦΕΚ 276 τ. β΄ της 29/2/11)

Ισχύς από: 27-3-2010

Έχει καταγγελθεί από 26-3-2012

 

Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Αττικής

Σ Σ Ε 22/7/2010 Π.Κ. 15/27-7-2010

Έχει καταγγελθεί από 14-6-2011

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας

Δ.Α. 5/2011 Π.Κ 3/14-2-2011

Ισχύς από: 27-9-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 27-9-2013 + 3 μήνες = 27-12-2013

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής

ΣΣΕ από 3-8-2010 Π.Κ. 17/4-8-2010

Ισχύς από: 1-9-2010 Λήξη: 31-8-2013

 

Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Σωματείου ΟΜΗΡΟΣ

ΣΣΕ από 9-9-2010 Π.Κ. 24/14-9-2010

Ισχύς από 9-9-2010 Λήξη: 8-9-2013

 

Φυλάκων βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ 6/12/2010 Π.Κ. 57/20-12-2010

Υποχρεωτική από 27/1/11 (ΥΑ 11336/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010 Λήξη (δύο έτη): 31-12-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

 

Φυσικοθεραπευτές

Υ.Α. 49552/2008

Ισχύς από: 1-1-2008

 

Φωτοστοιχειοθέτες εταιρειών διαφήμισης, επικοινωνίας

Δ.Α. 21/2011 Π.Κ. 13/8-12-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Φωτοστοιχειοθέτες βιβλιοχαρτοπωλικών επιχειρήσεων

ΣΣΕ από 12-5-2011 Π.Κ. 30/13-7-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

Χ

Χαρτοποιίας

ΣΣΕ 7/7/2009 Π.Κ. 48/30-7-2009

Υποχρεωτική από 30/7/09 (ΥΑ 487/10, ΦΕΚ 56τ. β΄ της 26/1/10)

Ισχύς από: 1-1-2009

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

 Χειριστών ανυψωτικών κλπ. μηχανημάτων βιομηχανίας, εμπορίου, αποθηκών κλπ.

ΣΣΕ 14/9/2010 Π.Κ. 33/19-10-2010

Υποχρεωτική από 19/10/10 (ΥΑ 11343/11, ΦΕΚ 1449 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων

Δ.Α. 19/2011 Π.Κ. 11/17-11-2011

Ισχύς από: 14-2-2011

Έχει καταγγελθεί από 18-1-2012

 

 

Χειριστές μηχ/των λατομείων πέτρας χώματος, μαρμάρου  

ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 27/16-5-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Χειριστές μηχ/των μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων

ΣΣΕ από 30-3-2011 Π.Κ. 22/12-4-2011

Ισχύς από: 1-1-2011

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 1-1-2014 + 3 μήνες = 1-4-2014

 

Χημικής βιομηχανίας εργατοτεχνίτες

ΣΣΕ 26/11/2010 Π.Κ. 45/7-12-2010

Υποχρεωτική από 17/12/10 (ΥΑ 11315/11, ΦΕΚ 1450 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

 

Χημικοί επιστήμονες

ΣΣΕ από 18-11-2010 Π.Κ. 39/25-11-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Έχει καταγγελθεί από 24-04-2012

 

Χημικοί εργοδηγοί

ΣΣΕ από 21-12-2010 Π.Κ 61/23-12-2010

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013

Χημικοί εργοδηγοί Β. Ελλάδος

ΣΣΕ από 27-2-2008 Π.Κ. 1/28-2-2008

Ισχύς από: 1-1-2008 Λήξη 31-12-2009

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2012

Χοιροτροφικών επιχειρήσεων

ΔΑ 2/2011 Π.Κ. 1/21-1-2011

Υποχρεωτική από 21/1/11 (ΥΑ 11321/11, ΦΕΚ 1448 τ. β΄ της 17/6/11)

Ισχύς από: 1-1-2010

Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14-2-2013 + 3 μήνες = 14-5-2013Για περισσότερες λεπτομέρειες
(210) 5157700
(210) 5157777
ΠΙΜ Εργασιακή


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης