Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5020038 ΕΞ 7.5.2012 Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ. 1091/30.03.2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών-Τέλη κυκλοφορίας κατά την απόσυρση οχημάτων

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5020038 ΕΞ 7.5.2012
Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ. 1091/30.03.2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών-Τέλη κυκλοφορίας κατά την απόσυρση οχημάτων

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5020038 ΕΞ 7.5.2012 Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Μαΐου 2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5020038 ΕΞ 2012 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:  101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:  Κ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX: 210.69.87.408
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ. 1091/30.03.2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών-Τέλη κυκλοφορίας κατά την απόσυρση οχημάτων»

ΣΧΕΤ: Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5000427 ΕΞ 4.1.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 31/12/2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011), με βάση τις οποίες οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2012, κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας α) το άρθρο δεύτερο του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/23.02.2012), με τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου και β) την αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ.1091/30.3.2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών.

Ειδικότερα, με την παράγραφο γ) της εν λόγω εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις οποίες, στις βεβαιώσεις καταβολής τελών κυκλοφορίας που καθορίσθηκαν με την αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Α) Κ.Υ.Α., όπου αναγράφεται το έτος 2011 αυτό να αντικαθίσταται με το έτος 2012.

Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για κάποιο έτος, τα σχετικά στοιχεία δεν θα αναγράφονται επί της βεβαίωσης αλλά παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς στις διατάξεις και τους λόγους της μη υποχρέωσης καταβολής των τελών κυκλοφορίας για συγκεκριμένο έτος, επί σχετικού ξεχωριστού εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική βεβαίωση.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης