Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 20636/3.5.2012 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2012 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. πρωτ.: 20636/3.5.2012
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν

Αθήνα, 3-5-2012
Αριθμ. Πρωτ. 20636

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Αθανασίου
Τηλ. : 210 3332247
Φαξ : 210 333 2264

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Θέμα : Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων υπαγωγής στον ν.3299/2004 που εκκρεμούν.

Σχετ. Παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 241, του νόμου 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα –Μεσίτες ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. www.ependyseis.gr, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι φορείς που έχουν υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και τα αιτήματα αυτά εκκρεμούν.

Οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου έως τις 11/7/2012. 


Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού η βεβαίωση ολοκλήρωσης γίνεται με το πρακτικό σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Για λοιπά επενδυτικά σχέδια η βεβαίωση γίνεται με αντίστοιχα παραστατικά και εφ όσον αυτά δεν εκδίδονται, με υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου του φορέα.

Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού και λοιπά που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 241 του ν.4072/2012, θα πρέπει επιπλέον να επισυνάπτονται αντίγραφα αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για έκδοση δικαιολογητικών που προβλέπονταν από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για ένταξη στον ν.3299/2004 αλλά δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, διότι εκδόθηκαν μεταγενέστερα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα εξετάζουν τις αιτήσεις με τη σειρά που υποβάλλονται και θα τις εισάγουν στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές. Μετά την γνωμάτευση των Γ.Ε του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, θα εκδίδονται οι αποφάσεις υπαγωγής ή οι απορριπτικές αποφάσεις κατά περίπτωση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αίτησης θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης