Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1106/24.9.2003 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β" κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1106/24.9.2003
Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β" κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


ΠΟΛ.1106/24.9.2003 Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1084866/1962/338/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1106

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/7.11.2000 ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν:
α) των παρ. 1, περ. α, 2, 3, 6 του άρθρου 38,
β) της παρ. 2 του άρθρου 59,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων Αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ αριθ. 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656/Β),
β) υπ αριθ. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β),
γ) υπ αριθ. 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001,
δ) υπ αριθ. 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578/Β),
ε) υπ αριθ. 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5.12.2001 (ΦΕΚ 1678/Β),
στ) υπ αριθ. 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238/Β), ως ισχύει μετά τις υπ αριθ. 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252/Β) και υπ αριθ.1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727/Β) ΑΥΟ.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/A).

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α).

5. Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α) σύμφωνα με τις οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

7. Το γεγονός ότι, πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας, των υποκειμένων που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, για την υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet.

8. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκειμένων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος Taxisnet.

9. Ο,τι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η υποχρέωση υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου, από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ, που έχει ορισθεί για τις φορολογικές περιόδους από την 1η Ιουλίου 2003, μεταφέρεται την 1η Ιουλίου 2004.
Η προαιρετική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξακολουθεί να ισχύει για τους υπόχρεους της κατηγορίας αυτής.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης