Αριθμ. πρωτ.: Δ14Α 1068730 ΕΞ 2.5.2012

Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ

2 Μάι 2012

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2/5/2012
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1068730 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4            
Ταχ. Κώδ.: 106 72 ΑΘΗΝΑ                               
Πληροφ.: Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ.: 210- 3645378/615                                         
Fax: 210- 3645413
Ε-mail: [email protected]                            

Θέμα:  Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ.

Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2.4.2012 ορίστηκε το πλαίσιο και η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες.  

Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έκδοση νέας υπουργικής απόφασης.  Έως ότου εκδοθεί η νέα υπουργική απόφαση ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004, ΠΟΛ.1016/1.3.2010 και ΠΟΛ.1108/02.07.2010.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ
      
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Taxheaven.gr