Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5018976 ΕΞ 26.4.2012 Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής δικαιολογητικών τελωνισμού

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5018976 ΕΞ 26.4.2012
Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής δικαιολογητικών τελωνισμού

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5018976 ΕΞ 26.4.2012 Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής δικαιολογητικών τελωνισμού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26.04.2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5018976 ΕΞ2012
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, 19η 
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ ,Α'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας:  10184 Αθήνα
Πληροφορίες:  Κ. Γαλαζούλα
Τηλέφωνο:  210.69.87.462
FAX: 210.69.87.408

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής δικαιολογητικών τελωνισμού»

ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ. πρωτ. 3600/16.01.2012 αναφορά του Τελωνείου Αθηνών 
β. Η αριθμ. πρωτ. Θ.290/42/0202/30.03.85 Δ.Υ.Ο.
γ. Η αριθμ. πρωτ. 5032319/5080/25.8.2009 (ΦΕΚ 1763/Β'/25.08.09) Α.Υ.Ο. 
δ. η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α 
ε. η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 Ε.Δ.Υ.Ο (ΑΔΑ:4ΛΑΗ-Λ6)

Κατόπιν της ανωτέρω α' σχετικής αναφοράς του Τελωνείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την αποπροσάρτηση δικαιολογητικών από τα παραστατικά τελωνισμού, σε περίπτωση που έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της απόσυρσης από τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω γ' σχετικής Κ.Υ.Α και για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά την υποβολή του παραστατικού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) για τη θέση σε ανάλωση και την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοκινήτων οχημάτων, προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω γ' σχετική ΑΥΟ δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υποβληθέντος παραστατικού. Επίσης σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αποπροσάρτισης δικαιολογητικού, βάσει της ανωτέρω β' σχετικής, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α') με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω γ' σχετική Κ.Υ.Α, θα πρέπει να προσκομίζονται κατά τον τελωνισμό εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτή (πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος, βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής, η οποία λόγω παρέλευσης της τασσόμενης από τις διατάξεις προθεσμίας δεν οριστικοποιείται και καταβάλλεται η οφειλόμενη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή επιστρέφει στην εμπορική επιχείρηση κατόπιν αιτήσεώς της τα δικαιολογητικά της απόσυρσης , εφόσον έχουν τηρηθεί κατά τα λοιπά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5 της ανωτέρω δ' σχετικής ΚΥΑ. Είναι ευνόητο πως στην περίπτωση αυτή θα κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών τα οποία θα προσαρτώνται στο οικείο παραστατικό με τα λοιπά δικαιολογητικά τελωνισμού με σχετική επί αυτών πράξη για την αποπροσάρτηση των πρωτοτύπων κατόπιν αιτήσεως.

Επίσης θα εκδίδεται ταυτάριθμο πιστοποιητικό ταξινόμησης για την αντικατάσταση του αρχικού στο οποίο έχει αναγραφεί ο αριθμός του αποσυρόμενου οχήματος, με σχετική πράξη για το λόγο της επανέκδοσης.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης