ΠΟΛ.1184/10.6.1997

Χρόνος βεβαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)Σχόλια:


10 Ιούν 1997

Taxheaven.gr


Αθήνα 10 Ιουνίου 1997

Αριθ.Πρωτ.: 1062373/401/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η Φορ. Κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1184

ΘΕΜΑ: Χρόνος βεβαίωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)


Με την αριθ. 1057957/372/Β0013/ΠΟΛ. 1175/30.5.1997 εγκύκλιό μας, σας δώσαμε οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και ομαδοποίηση των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. έτους 1997 νομικών προσώπων καθώς και για τον υπολογισμό και εκκαθάριση του φόρου.
Στην τελευταία σελίδα (σελ. 9) της πιο πάνω εγκυκλίου μας επισημαίνεται ότι η καταβολή του φόρου για το έτος 1997 δεν θα γίνει σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, όπως όριζαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2459/97, αλλά σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα, σύμφωνα με σχετική διάταξη, που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.
Συμπληρώνοντας την εγκύκλιό μας αυτή σας επισημαίνουμε ότι:


Οι Υπηρεσίες μας (Δ.Ο.Υ.) θα βεβαιώνουν το φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα ανάλογα) μέσα στο μήνα Ιούλιο, ώστε η καταβολή της πρώτης δόσης να γίνει μέχρι την 31.8.1997 και της δεύτερης μέχρι 31.10.1997.


Taxheaven.gr