Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1183/9.6.1997 Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1183/9.6.1997
Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές
Αθήνα 9 Ιουνίου 1997

Αριθ.Πρωτ.: 1061931/5465-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 09/06/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1183

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την αριθ. 1054957/5100-24/0016/2-6-97 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/1997 και αναφέρεται στη ρύθμιση των οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.
Σημειώνουμε ότι με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται οι οφειλές από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές για τις οποίες όμως οι καταδικασθέντες δεν έχουν συλληφθεί από τα αρμόδια διωκτικά όργανα. Η εφάπαξ εξόφληση του ποσού της μετατροπής με έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) θα γίνεται μετά από σχετική διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα, η οποία θα εκδίδεται, ύστερα από αίτηση εκείνου που καταδικάστηκε ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Η είσπραξη του οφειλόμενου ποσού θα γίνεται με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α' ή Β' από τα αρμόδια όργανα (ΔΟΥ ή Δικαστήρια).
Η ρύθμιση των οφειλών από την παραπάνω αιτία για τις οποίες οι καταδικασθέντες έχουν συλληφθεί από τα αρμόδια όργανα εξακολουθεί να γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2145/93 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2408/1996.


1054957/5100-24/0016/2.6.1997
Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2145/93 (ΦΕΚ 88 τ.Α')
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2408/1996 (ΦΕΚ 104 τ.Α').
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 6 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α').
  5. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/74 περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
  6. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 τ.Α') περί Δημοσίου Λογιστικού.
  7. Την ανάγκη παροχής οδηγιών για τις προϋποθέσεις, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.
  8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί διάταξη στον Προϋπολογισμό του Κράτους.


Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/97.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όλες οι οφειλές από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και οι οποίες έχουν επιβληθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τέλους του 1996 καθώς και οι οφειλές από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις μέχρι τέλους του 1996 χωρίς να έχουν μετατραπεί σε χρηματικές αλλά υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής τους και η εκτέλεσή τους εκκρεμεί στα αρμόδια τμήματα των Εισαγγελιών. Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται και οι οφειλές οι οποίες προέρχονται από την παραπάνω αιτία για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τέλους 1996 οι καταδικαστικές αποφάσεις αλλά ο καθορισμός της συνολικής ποινής, λόγω συγχώνευσης,
πραγματοποιείται κατά το τρέχον έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι καταδικασθέντες να μην έχουν συλληφθεί από τα αρμόδια διωκτικά όργανα, να εμφανίζονται πριν από τη σύλληψή τους είτε οι ίδιοι είτε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών. Η πληρεξουσιότητα των δικηγόρων μπορεί να αποδειχθεί και με απλή επιστολή, θεωρημένου του γνήσιου της υπογραφής από τα αρμόδια όργανα.

Τρόπος καταβολής

Με σχετική διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα που εκδίδεται μετά από αίτηση εκείνου που καταδικάστηκε ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, θα επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η εφάπαξ εξόφληση του ποσού της μετατροπής με έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το αρμόδιο τμήμα εκκαθάρισης του δικαστηρίου θα προσδιορίζει το οφειλόμενο ποσό, μετά την έκπτωση, το οποίο και θα εισπράττεται με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Α' ή Β' από τα αρμόδια όργανα (δικαστήρια ή Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης