Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1179/6.6.1997 Η έννοια του "πληθυσμού" για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κ.λπ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1179/6.6.1997
Η έννοια του "πληθυσμού" για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κ.λπ.

ΠΟΛ.1179/6.6.1997 Η έννοια του "πληθυσμού" για την απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κ.λπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 6 Ιουνίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1061738/396/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1179

ΘΕΜΑ: Η έννοια του "πληθυσμού" για την απαλλαγή από το φ.μ.α. κατά την αγορά πρώτης κατοικίας κ.λ.π.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1078/80 όπως ισχύει, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ άλλων είναι ο αγοραστής να μην έχει στην κυριότητά του άλλο σπίτι ή οικόπεδο που να πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων ή σε τουριστική περιοχή.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή εμπραγμάτων επ' αυτών δικαιωμάτων όταν από τον
μεταβιβάζοντα γίνεται επίκληση δικαιώματος χρησικτησίας, καθώς επίσης και κατά τη μεταγραφή δικαστικών αποφάσεων αναγνωριστικών του δικαιώματος αυτού, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων μέχρι 2.000 κατοίκων.

4. Η Διοίκηση με την αριθ. 1055789/230/ΠΟΛ. 1118/17.5.94 εγκύκλιο έκρινε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις παραπάνω περιπτώσεις ο "νόμιμος" πληθυσμός της τελευταίας απογραφής, δηλαδή ο πληθυσμός των εγγεγραμμένων δημοτών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 883 τ.Β'.
Κατά την εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής διαπιστώθηκε ότι μια μερίδα πολιτών στερείται του δικαιώματος της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας και του ευεργετήματος της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α., στις περιπτώσεις της χρησικτησίας, επειδή ο νόμιμος πληθυσμός είναι γενικά μεγαλύτερος του πραγματικού στις κοινότητες και τους μικρούς δήμους γιατί τυγχάνει να είναι περισσότεροι εγγεγραμμένοι απ' όσους πραγματικά κατοικούν ή απογράφονται.

5. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση κρίνει ότι στις περιπτώσεις απαλλαγής λόγω πρώτης κατοικίας και χρησικτησίας ως πληθυσμός θα λαμβάνεται υπόψη ο "πραγματικός" της τελευταίας απογραφής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 882
τ.Β'/6.12.1993 συνεπώς κάθε προγενέστερη διαταγή αντιθέτου περιεχομένου καταργείται.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης