Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1177/6.6.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105, Ν.Δ.118/1973

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1177/6.6.1997
Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105, Ν.Δ.118/1973

ΠΟΛ.1177/6.6.1997 Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105, Ν.Δ.118/1973

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 6 Ιουνίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1036429/245/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13η Φορ.Κεφαλαίου
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1177

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικών του άρθρου 105 ν.δ.118/1973

Με αφορμή αναφορά του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών -Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρα 105, 112 και 82, Ν.Δ.118/1973), απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, αν δεν προσαρτηθεί πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση και εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις στο σύνολό τους ή μερικά κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή (μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου), το προηγούμενο πιστοποιητικό χορηγείται μετά την εξόφληση του ολόκληρου φόρου που επιμεριστικά αναλογεί σ' αυτό.
Οποιος, κατά τη διενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή λειτουργήματός του, αρνείται ή παραλείπει να εφαρμόσει τις πιο πάνω διατάξεις, υπόκειται σε πρόστιμο από 10.000 έως 500.000 δραχμές (άρθρο 117, Ν.Δ.118/1973).
Η διατύπωση των διατάξεων των πιο πάνω άρθρων έγκειται στην πρόνοια να διασφαλισθεί το φορολογικό δικαίωμα του Δημοσίου, με την απαγόρευση κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης κληρονομιαίου ακινήτου πριν την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομιάς, προϋπόθεση της οποίας είναι η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του κληρονόμου.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1943/1991, για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης κ.λπ., καθορίζεται προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα πιστοποιητικά δίδονται αμέσως και πάντως δεν καθυστερούν πάνω από 10 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος στην υπηρεσία.

3. Εχουν παρατηρηθεί τα φαινόμενα αφενός οι συμβολαιογράφοι να συντάσσουν τα οικεία συμβόλαια με μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού και αφετέρου οι Δ.Ο.Υ. να εκδίδουν αδικαιολόγητα εκ των υστέρων πιστοποιητικά με ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής αυτών.

4. Εν όψει των ανωτέρω και προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα αυτά, παρακαλούμε στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, τόσο από τις Δ.Ο.Υ., όσο και από τους συμβολαιογράφους. Τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά η αναγραφόμενη ημερομηνία θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία σύνταξής τους (υπογραφής από τον αρμόδιο προϊστάμενο).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης