Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1165/22.5.1997 Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1997 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1165/22.5.1997
Επιστροφή Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς


Αθήνα 22 Μαΐου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1055635/2373/726/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α-ΙΙ

ΠΟΛ.: 1165

ΘΕΜΑ: Επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό της συνυπευθυνότητας που παρακρατείται από τους βαμβακοπαραγωγούς.

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη χρήση του έτους 1995, εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1060752/3305/898/0014/εγκύκλιος.

2. Επειδή οι εκδότες των στοιχείων αγοράς συσπόρου βάμβακος για το έτος 1996 δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες που δόθηκαν με την παραπάνω εγκύκλιο για την αναγραφή στα στοιχεία αυτά του ποσού της προσωρινής συνυπευθυνότητας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές και προκειμένου να τύχουν οι αγρότες αυτοί επιστροφής του φόρου, γίνεται δεκτό η ρύθμιση που έγινε για τη χρήση του 1995 να επαναληφθεί και για τη χρήση του 1996. Ειδικότερα, για να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 1997 η επιστροφή του φόρου στους αγρότες και επί του ποσού της συνυπευθυνότητας για τη χρήση του 1996, θα πρέπει:

α) σε κάθε φορολογικό στοιχείο που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει η αξία της παράδοσης του βαμβακιού, να αναγράφεται, πέραν των στοιχείων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και στο ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας ανά κιλό (που ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης του βαμβακιού), καθώς και το συνολικό ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας που προκύπτει για το συγκεκριμένο στοιχείο, ήτοι: πωληθέντα κιλά βάμβακος επί ποσό προσωρινής συνυπευθυνότητας / κιλό = ποσό παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας,

β) στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί στο φορολογικό στοιχείο το ποσό της παρακρατηθείσας συνυπευθυνότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο εκδότης του στοιχείου αυτού να αναγράψει σ' αυτό εκ των υστέρων το ποσό της προσωρινής συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης να υπογράψει και να σφραγίσει την ένδειξη αυτή, γ) στο πρωτότυπο φύλλο του ειδικού βιβλίου (συγκεντρωτική κατάσταση), το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιστροφή του φόρου Δ.Ο.Υ., να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση της Συνεταιριστικής Ενωσης ότι: στο συνολικό ποσό της επιστροφής του φόρου που αναγράφεται για κάθε αγρότη, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της συνυπευθυνότητας που αναλογεί. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η επιστροφή του φόρου θα ενεργείται επί του ποσού της αξίας πώλησης που αναγράφεται στο αρχικό φορολογικό στοιχείο αγοράς βάμβακος και στο οποίο θα περιλαμβάνεται η αξία της παρακρατηθείσας προσωρινής συνυπευθυνότητας και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την επιστροφή του φόρου τυχόν συμπληρωματικά ή πιστωτικά στοιχεία που εκδίδονται ύστερα από τη λήξη της εκοκκιστικής περιόδου, λόγω των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την οριστικοποίηση του ποσού της συνυπευθυνότητας. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του 1996 και δεν πρόκειται η ρύθμιση αυτή να επαναληφθεί για επόμενες χρήσεις.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει για τη χρήση 1997 και τις επόμενες στα φορολογικά στοιχεία να αναγράφονται από τους εκδότες των στοιχείων αυτών όλα τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την παρακρατηθείσα συνυπευθυνότητα, όπως αναφέρονται παραπάνω.


3. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επιστροφή του Φ.Π.Α. επί του ποσού της συνυπευθυνότητας για τη χρήση του 1995, με βάση πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το έτος 1996, ύστερα από την οριστικοποίηση του ποσού της συνυπευθυνότητας, στην περίπτωση που οι βαμβακοπαραγωγοί δεν έτυχαν επιστροφής του φόρου και επί του ποσού αυτού, λόγω μη εφαρμογής των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 1060752/3305/898/ΠΟΛ.1168/24.5.1996, καθόσον: - έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έτους 1996 (χρήση 1995) - δεν προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Π.953/432/64/ να γίνεται επιστροφή του φόρου με βάση πιστωτικά τιμολόγια αγοράς.


4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ παρακαλείται να ενημερώσει τις Συνεταιριστικές Ενώσεις σχετικά με τα παραπάνω και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της επιστροφής του φόρου στους αγρότες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης