Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1010860 ΕΞ 21.1.2011 Έκδοση συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής - τιμολογίου, για αγορές ζώντων ζώων προς σφαγή, από κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2011 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1010860 ΕΞ 21.1.2011
Έκδοση συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής - τιμολογίου, για αγορές ζώντων ζώων προς σφαγή, από κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21/1/2011
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1010860 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Έκδοση συνενωμένου στοιχείου δελτίου αποστολής - τιμολογίου, για αγορές ζώντων ζώων προς σφαγή, από κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το ερώτημα για το χρόνο έκδοσης του δελτίου αποστολής - τιμολογίου αγοράς από επιτηδευματία, που αγοράζει ζώντα ζώα από κτηνοτρόφους του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία παραλαμβάνει από την εγκατάσταση του κτηνοτρόφου και περαιτέρω διακινεί, με δικό του μεταφορικό μέσο, με ενδιάμεση στάση για σφαγή στις εγκαταστάσεις του σφαγείου, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν, ο επιτηδευματίας που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ), σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται να εκδώσει, άμεσα, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο (συνενωμένο στοιχείο).

2. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ακριβές βάρος των προς μεταφορά αγροτικών προϊόντων, εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα με την εγκύκλιο 1068017/690/0015/ΠΟΛ.1155/23.7.1991, ήτοι μπορεί να αναγράφεται το βάρος κατά προσέγγιση και όπου υπάρχει συσκευασία (π.χ. κιβώτια, τελάρα, σακιά κ.λ.π.) ή τεμάχια (π.χ. ζώντα ζώα), αναγράφεται και το πλήθος αυτών. Μετά τη ζύγιση αναγράφεται στο δελτίο αποστολής (Δ.Α.) το ακριβές βάρος και επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφ' όσον υπάρχει. (Σχετ. εγκύκλιοι Σ.1966/172/ΠΟΛ.199/19.6.1987 και ΠΟΛ.1091/14.6.2010).

3. Ενόψει των προαναφερομένων, στην προκειμένη περίπτωση, το δελτίο αποστολής - τιμολόγιο προς τον κτηνοτρόφο - παραγωγό του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, για την αγορά των ζώντων ζώων,εκδίδεται άμεσα, ήτοι με την παραλαβή των εν λόγω ζώων από την εγκατάσταση του κτηνοτρόφου - παραγωγού.

Στο εκδιδόμενο κατά τα ανωτέρω συνενωμένο στοιχείο, εφόσον ο προσδιορισμός του ακριβούς βάρους είναι αδύνατος στον τόπο παραλαβής των ζώντων ζώων, θέμα πραγματικό, θα αναγράφεται επ' αυτού η ποσότητα τους, κατ' είδος, σε τεμάχια και σε κιλά κατά προσέγγιση, με την προϋπόθεση ότι μετά τη σφαγή και τη ζύγιση αυτών, στα δελτία αποστολής - τιμολόγια που έχουν αρχικά εκδοθεί και σε όλα τα αντίτυπα αυτών, θα αναγράφεται η ποσότητα, κατ' είδος, τόσο σε κιλά (ακριβές βάρος), όσο και σε τεμάχια, καθώς και οι αξίες αυτών και θα επισυνάπτεται το ζυγολόγιο, εφόσον υπάρχει.

Τέλος σημειώνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία, στο εκδιδόμενο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο κατά τα ως άνω, ότι η διακίνηση των ζώντων ζώων, τα οποία έχουν ήδη αποκτηθεί από τον αγοραστή, πραγματοποιείται με ενδιάμεση στάση τις εγκαταστάσεις του σφαγείου για τη σφαγή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης