ΠΟΛ.1135/14.4.1997

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


14 Απρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Απριλίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1044374/3832/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16/04/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1135

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1027000/2262-19/0016/ΠΟΛ 1082/3.3.97 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις Δ.Ο.Υ., σας πληροφορούμε ότι, με νεώτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μειώθηκε από 26.3.1997 σε 9,2% το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης
διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε από την ανωτέρω ημερομηνία με το νέο μειωμένο πλέον επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr