ΠΟΛ.1134/15.4.1997

Κατάργηση της αριθ. Π.1497/629/ΠΟΛ.98/19.2.1988 Α.Υ.Ο.Σχόλια:


15 Απρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Απριλίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1044200/1437/458/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α1

ΠΟΛ.: 1134

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της αριθ. Π. 1497/629/ΠΟΛ 98/19-2-1988 ΑΥΟ.

Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997).
2) Την αριθ. Π.1497/629/19.2.1988 Α.Υ.Ο., με την οποία ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. στις παραδόσεις ή εισαγωγές αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών για την ανέγερση και εξοπλισμό του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και ειδικότερα του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, με την οποία επεκτάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1076/1980, σε συνδυασμό και με το Ν.1062/1980 και στο φόρο προστιθέμενης αξίας για την ανέγερση και τον εξοπλισμό της νοσηλευτικής μονάδας στην περιοχή του Δήμου Πτολεμαϊδας από το Ιδρυμα
Μποδοσάκη.

3) Τις διατάξεις της αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922Β/7.10.1996) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4) Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Καταργούνται από 1.1.1997 οι διατάξεις της με αριθ. Π.1497/629/ΠΟΛ.98/19.2.1988 Απόφασής μας, με τις οποίες απαλλάσσονταν από το Φ.Π.Α. οι δαπάνες για την ανέγερση και εξοπλισμό:

α) Της νοσηλευτικής μονάδας στην περιοχή του Δήμου Πτολεμαϊδας από το Ιδρυμα Μποδοσάκη και

β) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.


Taxheaven.gr